YENİ ASYA GRUBU (MEHMET KUTLULAR)

YENİ ASYA GRUBU (MEHMET KUTLULAR)

1. Tarihçe

Yeni Asya Grubu'nun lideri Mehmet Kutlular, 1938 yılında Balıkesir'de doğmuştur. 14 yaşına kadar Gönen'de yaşayan Kutlular, 1957 yılında askere gitmiş, ve Risale-i Nurlarla ilk tanışması da askerlik döneminde olmuştur. Askerlik sonrası 11 yıl Zübeyir Gündüzalp'la beraber olmuş ve onun derslerine devam etmiştir. 1970 yılında çıkarılmaya başlanan Yeni Asya Gazetesi sayesinde gazetenin ismi cemaatle bütünleşmeye başlamış ve bu grup Yeni Asya cemaati olarak anılır olmuştur.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Bu grup, siyasi hayatımızdaki önemli değişikliklere rağmen Demokrat Parti misyonunun temsilcisi olarak gördüğü ve siyasi yelpazede neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş partilere destek veren siyasi kimlikleriyle diğer nurcu gruplardan ayrılmaktadır.

Yeni Asya Grubuna göre AK Parti ve yöneticileri, "dini siyasete alet eden bir zihniyetin ve "Milli Görüş" çizgisinin temsilcileri olup Türkiye'yi bu görüşe çekme niyetini bugün için gizlemektedirler.

 

3. Faaliyetleri

Yayıncılık bu grubun en önemli faaliyet alanının oluşturmaktadır. Başlıca yayınları ise şunlardır: "Yeni Asya Gazetesi', 'Yeni Asya Yayınları', 'Köprü, 'Bizim Aile, 'Genç Yaklaşım, 'Genç Yorum' ve 'Can Kardeş'dergileri.

Yeni Asya Grubu'nun başlıca finans kaynağını, yayıncılık faaliyetlerinden gelen gelirler ile Vakfa yapılan bağışlar oluşturmaktadır.

"Risale-i Nur Külliyatı ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi'nin daha iyi anlaşılması ve tanıtılması için ilmi faaliyetlerde bulunmak ve bu tür faaliyetlere destek olmak" amacıyla "Risale-i Nur Enstitüsü" kurmuşlardır.