YAZICILAR GRUBU (HÜSREV ALTINBAŞAK)

YAZICILAR GRUBU (HÜSREV ALTINBAŞAK)

1. Biyografi

Grubun lideri kabul edilen Hüsrev Altınbaşak, 1899 yılında Isparta'nın Senirce köyünde dünyaya gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin son dönem Isparta valilerinden Hacı Edhem Bey'in oğlu Ali Efendi'nin torunudur.

Said Nursi'nin Barla'ya sürgün olarak geldiği 1931 senesinde Altinbaşak, onunla tanışır. Risale-i Nurdan çok etkilenir ve el ile yazılarak çoğaltılmasına yardım eder. Altınbaşak, 1971 yılında Eskişehir'de üç yıl hapis yatar, çıkınca Tevåfuklu Kur'an'ın basılması için Hayrat Vakfı'nı kurar. Said Nursi'nin kendisini varisi olarak bıraktığı, onunla ilgili birçok övgü dolu sözler söylediği ve Nur talebelerinin lideri olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. Altınbaşak, Said Nursi'den sonra ikinci üstad sayılmış ve kendisine "üstad-1 sani" lakabı verilmiştir. Hareket içinde ilk ayrılık gerçekleştikten sonra tabanın önemli bir kısmı onu takip etmiştir. 1977'de İstanbul'da vefat etmiştir.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Hüsrev Altınbaşak ve takipçileri Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaate mensup olduklarını her vesileyle ifade etmekte ve hayatlarını Risaleleri yazmaya adamaktadırlar.

Diğer Nurcu gruplardan farklı olarak, risalelerin Osmanlıca harfleriyle yazılması gerektiğini savunurlar. Çünkü onlara göre "Kur'an'a küfür yazısı ile hizmet yapılmaz."

Risalelerin aslında geçen Vehhabiler, münafıklar vb. konuların diğer bazı Nurcu gruplar tarafından eksik gösterildiği veya tahrif edildiği şeklinde görüşleri vardır.

Altınbaşak, birçok defa gözaltına alınması ve hapis cezasına çarptırılmasina rağmen herhangi bir taşkınlık yapmamıştır. Aynı şekilde talebelerine de bunu tavsiye etmiş ve yanlarında silah vb. şeyleri taşımalarına izin vermemiştir.

Altinbaşak ve takipçileri Said Nursi'nin siyasetten uzak kalmayı telkin ettiğini öne sürerek siyasete karşı mesafeli duruşlarını bu çerçevede devam ettirmiş lerdir. Ak Parti iktidarına kadar devletle yakın bir ilişkileri tespit edilememiştir. Devlete karşı bir duruşları olmadığı gibi devletle iç içe bir politika da izlememişlerdir. Ancak son dönemde özellikle FETÖ olayından sonra devlete yakinliklarini göstermişler, Öte yandan Diyanet'in, Risaleleri basması sürecinde bazı gruplar gibi karşı duruş sergilememişlerdir.

3. Faaliyetleri

Hüsrev Altınbaşak, Said Nursi'nin teşviki üzere -kendi ifadeleriyle-Tevafuklu Kur'an'ı yazmış ve bunu basmak üzere de Hayrat Vakfı'nı kurmuştur. Çok sayıda baskı yapan bu Kur'an grup için önemli bir gelir kaynağı oluşturmuştur. Ayrıca Nur Medreseleri adını verdikleri yerler açmışlar ve buralarda Risalelerin öğretilmesiyle ilgili çalışmalar yapmışlardır. Onun takipçileri kendisinin vefatından sonra Osmanlıca yazı konusunda hassasiyetlerini devam ettirmişlerdir.

"Afia Gida"nın bu gruba ait olduğu belirtilmektedir.

2008-2013 yılları arasında 6 tane "Risale-i Nur ve Ittihad-1 Islam" sempozyumu düzenlemişlerdir.

Oluşumun faaliyetleri incelendiğinde ciddi bir tabanı olduğu anlaşılmaktadır. Zira ülkemizin değişik bölgelerinde ve yurtdışında birçok farklı alanda çalışma yaptıkları görülmektedir. Özellikle son dönemde yoğun bir şekilde Osmanlıca kursları düzenlemektedirler.

Grup ayrıca şu faaliyetleri yapmaktadır: Günlük Risale yazımı (özel tertibatlı elle yazım), yaz Kur'an kursları, panel ve konferanslar (Kutlu doğum, helal gida, Bediüzzaman vs.), hafızlık yarışmaları, gençlik forumları, muhtelif programlar (iftar davetleri, hadis ezberleme yarışmaları), Çanakkale zaferi kutlamaları, yardım faaliyetleri. Ayrıca kreş, anaokulu, ilköğretim okulu olmak üzere farklı eğitim kademelerinde de faaliyetler yürütmektedirler.