ŞEYH SEYDA EL-CEZERÎ CEMAATİ

ŞEYH SEYDA EL-CEZERÎ CEMAATİ

1. Tarihçe

Oluşum "Şeyh Seyda el-Cezeri Cemaati" olarak bilinmektedir. Oluşumun kurucusu olan Şeyh Seyda, Cizre'de dünyaya gelmiş ve hizmetini orada sürdürmüştür. 1920'de vefat eden abisinin yerine medrese sorumluluğunu üstlenmiştir. Molla olan Şeyh Seyda, ilk icazeti meşhur talebelerinden Molla Süleyman Hoseri ile Said Ramazan el-Büti'nin babası Molla Ramazan'a vermiştir.

1925'te Şeyh Said olayının çıkması ve aynı yıl tekkelerin kapatılması üzerine diğer aile fertleri, yeğenleri ve bazı öğrencileriyle birlikte memleketinden ayrilmak zorunda kalmıştır. Önce Cizre'nin yakın bir köyü olan Çiftik'e, ardından Musul'a giderek yerleşmiştir. Oradan Şam'a geçmiş, 1928'de Cizre'ye dönmüştür. 1968 yılında vefat etmiştir.

Kendisinin vefatından sonra oğlu Muhammed Nurullah Seyda babasının yerine tarikat ve medrese faaliyetlerini sürdürmüştür. Şeyh Seyda kendi oğlu hariç otuz iki kişiye daha hilafet vererek, hizmetini daha geniş bir halka içinde yaymayı hedeflemiştir. Muhammed Nurullah; ilmi, edebi ve tasavvufi çalışmalarıyla temayüz etmiş ve risaleler şeklinde on üç eser kaleme almış, ancak 1985 yılında henüz otuz yedi yaşında iken trafik kazasında ölmüştür. Grubun şu anki lideri Şeyh Ömer Faruk'tur.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Şeyh Seyda el-Cezeri, ameli olarak Şafii mezhebine, tarikat olarak Nakşibendi tarikatına mensuptur. Oluşum, geleneğe sahip çıkan, koruyan ve aynı çizgide hareket eden bir görünüm ve söyleme sahiptir.

3. Faaliyetleri

Ilmi kişiliği ve tarikat önderliği gibi vasıflara sahip olan Şeyh Seyda el-Cezerî gerek hizmetlerini başlattığı gerek Cizre'de gerek bölge vilayetlerde geniş bir kitleyi etkilemiştir. Yetiştirdiği talebeler ve vazifelendirdiği halifeleri sayesinde civar illerde önemli bir taban elde etmiştir. Bölgede yaşayan Hıristiyan grupların hidayete ermesinde ve onlara karşı sergilenen olumsuz tutumun önlenmesinde Şeyh Seyda'nın önemli etkileri olmuştur.

Grubun ilk dönemden itibaren sahip olduğu dini düşünce şu ana kadar statik olarak devam etmiştir. Siyasi bakımdan ilk dönemlerden itibaren muhafazakar çizgide siyaset yapan partiler desteklenmiştir.

Grubun şu anki halifesi konumunda olan Şeyh Ömer Faruk irşat hizmetlerini İstanbul Sancaktepe, Cizre ve Bursa'da devam ettirmektedir. Bunun yanında ailenin kalan üyelerinden bazıları Cizre'deki merkezde misafir kabul etmeye devam etmektedir. İrşat hizmetlerinin yaninda grubun ilmi faaliyetleri medreseler marifetiyle sürdürülmektedir.

Cemaatin şu anki faaliyetleri kendi ifadelerine göre şöyledir:

• İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bolu, Antalya, Gaziantep gibi illerde ilahiyat öğrencileri için hem öğrenci evi hizmeti hem de destekleyici medrese dersleri verilmektedir.

• Halifeler/vekiller vasıtasıyla Bursa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin,Konya ve Urfa gibi şehirlerde medrese hizmetleri sürdürülmektedir.

• Muhammed Nurullah'a ait bazı kitaplar akademik çalışmalara konu edilmekte ve yayınlanmaktadır. Oluşumun şu an başında bulunan Şeyh Ömer Faruk görüşlerini ve nasihatlerini daha çok sohbet yoluyla ulaştırmaktadır. Bu sohbetlerden bazıları internet ortamında yayımlanmaktadır.