Radyo Amatörlüğü - Amatör Telsiz Haberleşmesine Giriş - Cilt II A–B–C Sınıfı Radyo Amatörlüğü Soru ve Yanıtları

Radyo Amatörlüğü - Amatör Telsiz Haberleşmesine Giriş - Cilt II A–B–C Sınıfı Radyo Amatörlüğü Soru ve Yanıtları

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yılda en az iki kez düzenlediği A–B–C Sınıfı Radyo Amatörlüğü sınavında çıkabilecek soruların ayrıntılı çözümlerini bulabileceğiniz bu kitapta; toplam 472 sorunun çözümünü Türkçe dilinin yalınlığı ve zenginliği ile okuyabilirsiniz. Ekler kısmında bulunan konular ile de soruların yanıtlarını pekiştirebilirsiniz. Ayrıca bu kitabın, elektronik haberleşmeye giriş konularında eksiklerini tamamlamak isteyenlere yardımcı ve yararlı bir kaynak olacağı düşüncesindeyim.

Özgür ÖZ, TA3GD

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ KONAK ŞUBESİ