Otizm nedir? Otizm ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Otizm nedir? Otizm ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Otizm birçok çocukta görülebilir. Peki Otizm türleri nedir?

İŞTE OTİZM TÜRLERİ

Asperger Sendromu: Asperger sendromu otizmden daha hafif seyreden bir otistik spektrum bozukluğu kategorisidir. Asperger sendromunda da sosyal etkileşimde önemli sorunlar görülür.

Çocukluk Disintegratif Bozukluğu: Çocukluk disintegratif bozukluğu iki yaştan sonra başlar. Bozukluğun başlamasıyla, önceden edinilmiş yetiler hızla yitirilir. Çocukluk disintegratif bozukluğu tanısı alan çoğu çocuğun zihinsel becerileri, ileri derecede zihin özürlü düzeyine kadar geriler.

Rett Sendromu: Rett sendromu 6–18 aylar arasında başlar. Neredeyse yalnızca kızlarda görülen bu sendrom, kalıtsaldır. Sendromun başlamasıyla, tüm zihinsel, sosyal, iletişimsel ve devinsel beceriler geriler; ayrıca, denge bozuklukları ortaya çıkar.

Atipik Otizm: Atipik otizm, başka şekilde sınıflandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluklar (PDD-NOS: Pervasive developmental disorders not otherwise specified) için kullanılan genel bir terimdir. Atipik otizm, otizm ya da Asperger sendromunun bazı özelliklerinin görülüp, bazılarının görülmemesi durumlarında; diğer bir deyişle, kuşkulu durumlarda konulan tanıdır.

OTİZMİN BELİRTİLERİ...

- Duyguları paylaşma, ilgi alanlarını paylaşma veya ileri geri konuşmayı sürdürme güçlüğü dahil, iletişim sorunları.
- Göz teması sağlama veya beden dilini okuma gibi problemlerle ilgili sözlü olmayan iletişim sorunları
- İlişkileri geliştirme ve sürdürme güçlüğü

- Tekrarlayan hareketler veya konuşma kalıpları
- Belirli rutinlere veya davranışlara katı bir şekilde bağlılık
- Belirli bir sese olumsuz bir tepki gibi, çevrelerinden belirli duyusal olaylara karşı duyarlılıkta bir artış veya azalma
- Sabit meşgul olmalar