OKUYUCULAR GRUBU (ZÜBEYİR GÜNDÜZALP)

OKUYUCULAR GRUBU (ZÜBEYİR GÜNDÜZALP)

1. Biyografi

Grubun lideri Zübeyir Gündüzalp, 1920 yılı Karaman/ Ermenek doğumlu olup, Said Nursi'nin talebelerinden ve Nur Cemaatinin önde gelen isimlerindendir. 1944 senesinde Konya'daki görevi esnasında Nur Risalelerini taniyan Gündüzalp, 1946 yılında ilk defa Said Nursi'yi Afyon Emirdağ'da ziyaret etmiştir. 1953 senesinde memuriyetten istifa ederek ayrılan Gündüzalp, ölümüne kadar Risale-i Nur'a bağlı çizgisini sürdürmüştür. 1971 yılında vefat etmiştir.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Risalelerin Arap harfleri ve elle yazılmasını savunan Yazıcılar grubundan farklı olarak Okuyucular, Risalelerin Latin harfleriyle yazılmasını, matbaalarda basılmasini ve çoğaltılmasını benimsemişlerdir.

Diğer Nurcu gruplar gibi Okuyucular da Said Nursi'nin Risalelerini merkeze alan bir din anlayışını benimsemektedirler. Bu bağlamda onun Risalelerine özel bir değer atfedilmiş, neredeyse "kutsi bir kitap' seviyesine çıkarılmıştır. Ayrıca Said Nursi'nin bu asrin mehdisi ve müceddidi olduğu görüşü de bu cemaatin temel anlayışlarından bir diğeridir.

3. Faaliyetleri

Grubun yaptığı faaliyetler arasında şunları zikretmek mümkündür: Risalelerin basimi, dağıtımı ve farklı dillere tercüme edilmesi, Risalelerin okunacağı"dershane" denen evlerin açılması, son zamanlarda özellikle tv, radyo, internet vb. kitle iletişim araçlarının kullanılması, öğrencilerin barınacakları yurt ve evlerin açılması, ulusal ve uluslararası sempozyum ve panellerin düzenlenmesi.