Okulsuz Eğitim ve Okulsuzluk Nedir?

Okulsuz Eğitim ve Okulsuzluk Nedir?

Okulsuzluk Nedir?

Ne zaman okulsuzluktan bahsetsem insanlar düzenli ev okulluluğundan ne farkı olduğunu sorarlar. Daha önce hiç ‘okulsuzluk nedir’ yazısı yazmadığım aklıma geldi. Bu yüzden işte buradayız!

Okulsuzluk…

Okulsuz bir hayattır. Çok basitçe okulsuzluk çocuklarınızı okula göndermemeniz ve aynı zamanda evde okul ortamı yaratmamanız anlamına gelir. Okulsuzluk geleneksel okullaşma kavramını tamamen reddetmektir.

Eğitimi müfredatla eşit saymamaktır. Okulsuzlar müfredat kullanmazlar. Eğitim aşamalı doğrusal bir süreç değildir ve herkese uyan bir müfredat okulsuzluğa dair bir şey değildir. Çocuklar her neyle ilgiliyseler onu öğrenirler. Aynı zamanda ilgili olmadıkları şeyleri öğrenmeme konusunda özgürdürler.

Çocukların kendi eğitimlerinin kontrolünü sağlamalarına izin vermektir. Okulsuzluğun en tartışmalı noktalarından biri, çocukların kendi eğitimlerinden sorumlu olan kişinin kendileri olmalarıdır. Birçok insan çocukların bunu yapamayacağını düşünür. Onları okullara koymalı ve ne bilmeleri gerektiğini onlara söylemeliyiz. Okulsuzluk yapanlar çocukların kendi eğitimlerinin liderliğini yapan kişiler olmalarına ve bunu yapmada çok yetenekli olduklarına inanırlar. Onları ilgilendiren şeyi ve onu nasıl öğreneceklerini seçmenin hakları olduğuna inanıyoruz. Öğrenme her zaman karşılıklı anlaşmaya dayalıdır. Zorla öğrenme diye bir şey hiçbir zaman yoktur.

Çocukların bilme ihtiyacı duydukları her şeyi öğreneceklerine güvenmektir. Çocukların kendi hayatları için bilme ihtiyacı duydukları her şeyi öğreneceklerine inanıyoruz. Okullu çocuklara göre farklı zaman dilimlerinde olacağı anlamına gelse de, çocukların hazır ve ilgili olduklarında öğreneceklerine güveniyoruz. Örneğin; 5 yaşında okumayı öğrenmeye ilgi duymuyorlarsa endişelenmiyoruz. Motive oldukları zaman, bu onlar için önemlidir, er geç okumayı öğrenmek isteyeceklerdir ve çoğunlukla kendilerine öğreteceklerdir.

Sıklıkla hayatın diğer alanlarına yayılır. Okulsuzluğa başladığınızda ve çocuklara gittikçe daha çok güvenmeye başladığınızda, bu güven hayatınızın diğer alanlarına da sızarsa şaşırmayın. Çocukların gerçekten ne kadar yetenekli olduklarını gördüğünüzde, yeni bir bakış açısı kazanırsınız. Saygı duyulmayı ve kendi kararlarını alma fırsatının verilmesini hak ettiklerini bilirsiniz. Okulsuzluk yapanların ceza ya da ödül kullanmadan, saygıyla ebeveynlik yapmaları yaygındır. Okulsuz çocuklar kendi uyku saatlerine karar verebilir, neyi ne zaman yiyeceklerini, kendi kıyafetlerini vb. şeyleri seçebilirler.

İlişkilere öncelik verir. Okulsuzluk yapanlar aile ve ilişkilere toplumun taleplerinden daha çok değer verir. Birlikte bol vakit geçirme, bağları derinleştirme, çocukluklarını onlarla birlikte geçirme bu yolculuğun eğitimsel yanıyla eşit öneme sahip kısımlarıdır. Okulsuzluk bir yaşam tercihidir.

Hayattan öğrenmektir. Çok kaynak ve çok insan. Okulsuzlar etraflarındaki dünyadan öğrenir. Ebeveynler çocukların uygulamalı ve gerçek dünya yoluyla öğrenmeleri için birçok fırsat ve kaynak sağlar. Onlara çok çok deneyim sağlarız böylelikle ilgilerini neyin çektiğini bulma şansına sahip olurlar. Ne yapmaya ihtiyaçları olursa o konuda onları destekler ve rehberlik ederiz. Geniş aile bireyleri gibi başka insanları topluluğa katarız, birçok ilham verici farklı insandan öğrenebilir hatta bazen ders bile alabilirler.

Şaşırtıcıdır. Okulsuzluk hakkında en çok sevdiğim şey özgürlüktür. Okul programlarına bağlı değiliz. Kendi yaşam hızımızı takip edebiliriz, birbirimizi gerçekten tanır ve birbirimizin arkadaşlığının tadını çıkarırız.

Okulsuzluk ne değildir?

Okulsuzluk…

Ebeveynlik yapmamak değildir. İnsanlar okulsuzluğu ilk duyduklarında ebeveynlerin neredeyse hiçbir şey yapmadığı ve çocukların zıvanadan çıktığı gibi duyulduğunu düşünebilir. Öyle değil! Ebeveynler yardım ederek, rehberlik ederek, dinleyerek ve katılarak her zaman varlar. Aynı zamanda sınırlar ve limitler de vardır, sadece otoriter bir biçimde zorlanmazlar. Bir takım olarak çalışırız. Okulsuzluk yapan ebeveynler inanılmaz bir biçimde müdahil ve ön etkindir. Bir takım müfredata güvenmediğimiz için çocuklarımızın ne öğrendiğini ve en iyi şekilde nasıl destekleyeceğimizi toparlayarak her zaman gerçekten müdahil ve dikkatli olmalıyız.

Okulla uyumlu değildir. İsminin okulun tersi anlamına gelmesiyle, genellikle okulsuzluk okul ile uyumlu değildir. Örneğin, eğer çalışıyorsanız hafta sonları işsiz olamayacağınız gibi, hafta sonları da okulsuzluk yapamazsınız. Hafta sonları doğal öğrenmeyi destekleyebilirsiniz! Ve bu harikadır. Birçok ebeveynin bunu yaptığını umuyorum. Ama ona okulsuzluk diyemem.

Bazı dersler için değildir. Okuryazarlık ve Matematik gibi bazı dersleri geleneksel yöntemle öğretip, geri kalanını okulsuz yapamazsınız. Demek istediğim şu ki yapabilirsiniz ama bu okulsuzluğun temsil ettiği bir şey değildir. Okulsuzluk yapanlar çocuklarının ihtiyaç duydukları her şeyi öğreneceklerine güvenirler, bu bütün dersleri içerir. Eğer bazılarını öğretip diğerlerini kendi hızlarında öğrenmelerine izin verirseniz onlara ve öğrenme sürecine gerçekten güvenmediğiniz mesajını verme riskine girersiniz. Bu açıkça okulsuzluk fikriyle aynı eksende olmamaktır. Biz aynı zamanda bir dersi ve ya beceriyi diğerinden daha değerli bulmuyoruz. Çocuğun neyin peşinde koşmayı seçtiği önemlidir.

Standart testler değildir. Eğer bir çocuk bir şeyi öğreniyorsa ve standart test sağlayacak kimse yoksa bu gerçekten olabilir mi? Okulsuzluk yapanlar evet diyecektir. Okulsa hayır olmaz izlenimini verir. Okul çocukların bir üst öğrenme düzeyine geçmeden önce öğrendiklerini kanıtlamalarını( ya da en azından ezberlemelerini) ister. Okulsuzluk yapanlar çocukların öğrendiklerini bilmek için testlere ihtiyaç duymazlar. Yakından müdahil olurlar ve birçoğuna şahit olurlar, çocukların ihtiyaçları olanı öğrendiklerine güvenirler. Biz diğer insanların gerekliliklerini karşılamak için öğrenmiyoruz. Burada çok sayıda engelle karşılaşmak ya da sürekli çocuklarımızın öğrendiklerini kanıtlamalarını istemek yok. Eğer isterlerse öğrenmelerinin bir kısmını özel olarak yapmalarından bile mutlu oluyoruz.

Sosyal olarak izole olmak değildir. Tanıdığım bütün okulsuz çocukların bir sürü arkadaşı var. Onları her zaman görüyoruz ve yaşadığımız bölgede evde eğitim gören çocuklar için birçok etkinlik var. Eğer isterlerse her gün bir şeye katılabiliriz. Okulsuz çocuklar iyi bir şekilde sosyalleşir.

Umarım bu yazı size okulsuzluğun ne olduğu hakkında bilgi verir. Ayrıcalıklı kuralları ve ya herhangi bir şeyi olan bir kulüp değildir ve kimse katılmaları için insanların gereğini yapmalarını sağlamaya çalışmıyor (açık olarak insanları zorlamıyoruz, ha!) ama bunlar okulsuzluk yapan insanların takip ettiği genel fikirler. Ve bizim yaptığımız da bu!

Olağanüstü, ve özgürleştirici, ve şaşırtıcı!

http://happinessishereblog.com/2015/11/what-is-unschooling/