Mustafa İslamoğlu

1. Biyografi

1960 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya geldi. Babası, Ahmet İslamoğlu'dur. Annesini 3,5 yaşında kaybetmiştir. Develi İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiştir. Arapça ve temel Islami ilimlere dair ilk eğitimini babasından almıştır. Yükseköğrenimine, ilk önce Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde başlamış, akabinde İlahiyat Fakültesi'nde, daha sonra da Ezher Üniversitesi'nde İslam Hukuku Fakültesi'nde sürdürmüştür. Ancak bu okullardan mezun olup olmadığı bilinmemektedir.

İslamoğlu bazı görüşlerinden dolayı 90'li yıllarda 2.5 yıl cezaevinde yatmıştır.

Yahudileşme Temayülü adlı eseriyle 1997 yılında daha çok siyasi soruşturmalara uğrayan yazarlara verilen "Human Rights Watch Helmann-Hammet 1997" ödülünü almıştır.

2. Öne Çıkan Görüşleri

a. Itikadi Konularla Ilgili Görüşleri

Mustafa İslamoğlu itikadi konularda birtakım farklı yaklaşımları dile getirmektedir. Kadere imanın Kur'an'da yer almadığını söyleyerek bunu "çıkıntı iman maddesi" olarak nitelemektedir. İtikadi mezheplerle ilgili olarak ise "Müslümanın itikatta mezhebi olmaz... Ehl-i sünnet de Şia da siyasi mezheptir. Ehl-i sünnet pür siyasi bir mezheptir, dinle falan da alakası yoktur." demektedir

"Bu berzah alemini tamamlanmış olan bu dine kim soktu?... Kabir hayatı ile ilgili yazılmış eserler Allah'a, Kur'an'a İslam'a iftiradır" diyen İslamoğlu Telkin'i kopya vermek olarak görmekte ve Yahudi kültürüne dayandığını belirtmektedir. Şefaati müşrik inancı olarak nitelerken aynı zamanda "Sirat köprüsü Müslüman kültürüne Zerdüşt dininden geçmiştir" iddiasını dile getirmektedir.

"İsa'nın gökten inişi Zerdüşt inancından Yahudi ve Hristiyanlığa, oradan da Müslüman kültürüne geçmiştir" diyen İslamoğlu'na göre, Hz. Peygamber'in de Kur'an'dan başka mucizesi yoktur.

İslamoğlu, Hz. Adem'in yaratılması konusunda "Hz. Adem'in babası vardır. Insan Suresinin 2. ayeti Hz. Adem'in babasının olduğunu söylüyor. Babasız olması ehl-i kitabın ve İsrailiyyatın uydurmalarıdır... Adem, ademoğlunun sembol atasıdır" diyerek genel İslamî kabule aykırı bir söylem dile getirmektedir.

b. Kur'an'la ligili Konular

İslamoğlu şöyle demektedir: "Hz. Peygamber Kur'an Müslümanıydı. Hz. Ömer bize Kur'an yeter diyordu. Rivayetleri nakledenlerin sırtinda kamçı şaklatiyordu."

İslamoğlu'na göre, "Kur'an vahye tabi olmayı defalarca söylüyor... Kur'an bize kendisinin yeteceğini söylüyor, bunu peygamberimiz de söylüyor. Aslinda Kur'an bize yeter dememek suç... Kur'an onlara (sahabeye) yeterdi ama bize yetmez. Biz Kur'an'la aramızdaki mesafeyi kapatacak tarih, siyer vb. kitaplar okumalıyız..."

İslamoğlu'nun iddiasına göre "Kur'an'da yazım yanlışı vardır. Muhammed Suresi 31. ayette geçen "na'leme" kelimesinin asli "na'lime"dir. Aleme-ya'limu'dandır. İşaretlemek manasına gelir. Ayetin manası"bilelim diye değil; işaretleyelim diye, gösterelim diye" şeklindendir. Bu şekilde yazılması kârilerin/ okuyucuların hatasıdır. Çünkü Kur'an yıllar sonra harekelenmiş ve noktalanmıştır." demektedir. Yine o Kur'an'da neshin olmadığı görüşünü benimsemektedir.

İslamoğlu'nun Kur'an Mealinde cinler, meleklerin Müslümanlara yardımı, İsra, Hz. İsa'nın konuşması gibi konular akli yorumlarla izah edilmekte; Azab, Lehve'l-hadis, Zekat, Muhacirin, Salat gibi bazı kavramlar farklı şekillerde izah edilmektedir. Ayrıca İslamoğlu "Kur'an 16 peygamberin ismini sayar" demektedir.

c. Sünnet ve Hadislerle ilgili Görüşleri

Hadisler, sünnet ve sünnetin kaynaklığı konusunda farklı yaklaşımlara sahip olan İslamoğlu hadislerle ilgili olarak şu ifadelere yer vermektedir: "Hadislerin hatırı sayılır bir kısmı uydurulmuştu. Uydurma hadislerle taşınan bir "din" vardı. Bu uydurulan din idi. Hadis borsası kuruluyor... Resmen parayla hadis alınıp satılıyor. Hadisçiler pop yıldızı gibi "Tarihte hadis uydurmak isteyen Ebu Hureyre adina uydurmuştur... Allah Rasulüyle beraberliği 3 seneyi ancak bulur, topu topu 3 seneyi bulmaz ama Allah Rasulünden naklettiği hadislerin sayısı tüm sahabenin naklettiğinin en yükseğidir... En çok yalan hadisler Ebu Hureyre adıyla gelen hadislerdir."

Ona göre "Sünnet ve hadis bazılarının sandığı gibi Kur'an'a paralel akan müstakil bir nehir değildir. Allah'ın mesajini insanlara iletmekle yükümlü olan Hz. Peygamber'in hayatında ve sözlerinde Kur'an'ın yankılanmasıdır.""Kur'an dışında bir sünnet yoktur. Olması için Hz. Peygamber'in Kur'an dışında bir kaynağı olması lazım veya kendisi kaynak olması lazım. Kendisi kaynak mı?" "Hz. Peygamber"Şari" değil "Müteşerri"dir. Haram koymaz, koysa koysa yasak koyar."

Hadislere yaklaşımıyla bağlantılı olarak "Vahy-i gayr-i metluv (okunmayan vahiy konusu) Yahudilikten girdiği kesindir. Onlardaki sözlü geleneğin ilk halkasını oluşturan Mişna'nın İslam kültüründeki mukabilidir" diyen

İsra ve Mirac konularına da farklı bir şekilde yaklaşan İslamoğlu "İsrå suresinde anlatılan İsrå olayı bir rüyadan ibarettir" "Kur'an'da mirac geçmez. Bilakis Kur'an'a göre mirac, müşriklerin siparişidir" şeklinde bir yaklaşımı benimsemektedir.

d. Fikhi Konularla ilgili Bazı Görüşleri

Usûl ilmi ile ilgili olarak şöyle demektedir: "Toplumda bir usül fetişizmi var... Oysa usüller vardır tek bir usül yoktur ki. Bunlar da birbirini nakzederler... Usüller insan ürünüdürler... Bazen usülde tecdid lazım gelir... Usül tapici

larini usülde tecdide razı edemezsiniz. Bu ümmetin ilk usülü Şafi'nin risalesi derler. Şafi 204'te vefat etti... Usül olmadan olmuyorsa, bu zamana kadar gelen 8 nesli ne yapacaksınız. Sahebeye sen usül bilmiyorsun kardeş git mi diyeceğiz... Tabiin ve Etbauttabiin de öyle."

Fikhi konularda ise; Abdestle ilgili olarak Maide Suresi 6. ayete"... bileklere kadar ayaklarınızı da yıkayın veya meshedin.)" şeklinde mana vermekte; kadinlarin hayızlı iken oruç tutabileceklerini savunmaktadır. Yine oruçla ilgili olarak şu ifadeleri dile getirmektedir: "Orucun keffareti yoktur. Bu bir yanlış anlamadan ibarettir. Zihar keffareti için olan şeyi getirin buraya koyun... Bu bizim fikhimizin yanlışıdır..."

Cuma namazı kadınlara da farz midir? şeklindeki bir soruya şöyle cevap vermektedir: "Cuma namazı kadın erkek her mümine farzdır. Bu farzı diğer farzlardan ayıran "ikameli" farz olmasıdır; yani cuma herhangi bir mazeretle kilinamadığında yerini öğle namazı alır."

e. Tasavvufla ilgili Görüşleri

Tasavvufla ilgili bazı yaklaşımlarına dair ise şu tespitler yer almaktadır: "Şeyhlik, gavslik, kutupluk Allah ile araya aracılar koymaktır. Paralel tanrı (şeyh-falanca kişi), paralel Kabe (Konya'daki türbe, Oruç Baba) koyduğunuzda Allah'tan istifade edemiyorsunuz." "Tarikatların ve tasavvufun insan eğitme yöntemi fitrata aykırı ve Kur'an'a zıttır... En büyük haset iki şeyh arasinda. Şeyhin şeyhi hasetlediği kadar şeytan şeytanı hasetlemiyor."

3. Faaliyetleri

 • Tefsir ve Esmâül-Hüsnâ Dersleri,
 • Konferanslar,
 • Basılı yayınları (onlarca kitap), Ders, hutbe ve diğer videolarını içeren görüntülü yayınları
 • Kurban faaliyetleri. (http://www.mustafaislamoglu.com/hocamiz-kurban-icin-tanzanya-da-_d5180.html. Erişim: 06.12.2017)
 • Bangladeş Daru'l-Hikme Külliyesi Açıldı. (http://yardimeli.eu/tr/banglades-darul-hikme-kulliyesi-acildi_462.xhtml. Erişim: 06.12.2017)
 • Hilal TV
 • Kur'ani Hayat Dergisi
 • Internet portalı: http://www.mustafaislamoglu.com/
 • Yardımeli Derneği (Yurtiçi ve Yurtdışı Temsilcilikleri) (Mart 2007): Arakan, Afganistan, Sudan, Pakistan gibi ülkelere yönelik yardım faaliyetleri/ su kuyusu açma, Sudan/Hartum'da açılan Akabe Yetimler Külliyesi. (2012), Somali Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi (2016).
 • Akabe Eğitim ve Kültür Vakfı (1990)
 • Kur'an Halkalari
 • Sosyal Medya Hesapları