Mehmet Emin Akın

1. Biyografi

1954 yılında Aksaray'da doğdu. Malatya Teknik Lisesi'nden mezun oldu. MTTB Malatya Teşkilat başkanlığı yaptı. Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yapti. Misir'da Müslüman Kardeşler Teskilatı'nın ileri gelenleri ile görüştü. el-Cemaatu'l-Islamiyye'nin saflarında çalıştı. 2003 yılında dört yıla yakın hapis cezası aldı. Medarik Yayınları'nın kurulmasına katkıda bulundu. Kitapları, tercümeleri, makaleleri verisaleleri mevcuttur.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Eserlerinde genel olarak Ehl-i Sünnet ve selef görüşleri çerçevesinde fikirler beyan etmekle birlikte, keskin ve sert bir üslup hakimdir.

İhtilaflı olan bazı konularda (recmin Allah'ın hükmü olduğuna inanmak, imanın artıp eksileceği, aklın şer'i bir delil olmadığı gibi) genel kabulden farklı görüşler beyan ettiği görülebilmektedir. İbn Arabi gibi bazı mutasavvıfların görüşlerinden dolayı kafir olduğuna dair iddiaları da mevcuttur.

Din anlayışı genel olarak, Selef akidesi çerçevesinde şekillenmiştir. Kandil geceleri ve kabir ziyaretlerini sert bir şekilde eleştiren Akın; kadın tacirlerinin ve faizli banka sahiplerinin cenaze namazlarının kılınmayacağını savunmaktadır. Hadis külliyatında yer alan rivayetlerin bilgisel değeri ile ilgili olarak da ifrat derecesinde bir ehl-i hadis çizgisi dikkat çeker. Öte yandan Akın, rivayetlerin sıhhatini tespit için Kur'an'a arz edilmesi düşüncesini de şiddetle reddetmektedir.

3. Faaliyetleri

Değişik yerlerde su kuyusu açma, eğitim malzemesi ve gıda yardımı yapma, Kur'an-ı Kerim dağıtma, muhtelif konularda dersler ve konferanslar verme gibi uğraşları olduğu kişisel web sitesi üzerinden görülebilmektedir. Medarik Yayınları tarafından yayımlanmış olan kitapları; değişik yerlerde yayımlanan makale, ders ve sohbetleri mevcuttur.

Yeterli bir dini ilim tahsil etmediği anlaşılan Mehmet Emin Akın, Selefi bir din anlayışına sahiptir ve kendi çabaları ölçüsünde bu anlayışını yaymaya çalışmaktadır.