Mehmet Balcıoğlu(Ebu Said Yarpuzi)

1. Biyografi

Antalya'nın Yarpuz köyüne nispetle Yarpuzi diye nisbe kullanan bu zat, akidede Hanbeli-Selefi söylemiyle öne çıkmaktadır. Kur'an ve Sünnete Göre Namaz, Uluv Risalesi, Namazı Terketmenin Hükmü şeklinde üç eseri bulunmaktadır.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Eşari ve Maturidi kelamını bidatçılıkla suçlayarak tek doğru çizginin kendi savundukları yol olduğunu belirten Yarpuzi, DEAŞ gibi tekfircileri de eleştirmektedir. Ancak teravih gibi bir ibadet konusunda, bu namazı sekiz rekattan fazla kılmayı bidat olarak niteleyip -sehven olmadıysa- itikadi bir konuyla izah etmesi aşırı tutumlara kayabileceğini göstermektedir.

3. Faaliyetleri

Küçük çaplı dernek faaliyetleriyle tanınan Ebu Said Yarpuzi'nin internet paylaşımları dışında süreli veya görsel yayınları bilinmemektedir. Genelde sohbet tarzı toplantılarla insanları etrafında toplamaya çalışmaktadır.

Dini konularda Selefi çizgiye uygun olarak sadece nasslarla yetinmek gerektiğini belirten Yarpuzi, tekfir, tevhid gibi konularda Suud ve Körfez ulemasının yaklaşımlarını aksettirmektedir.

Selefilik akımı mensuplarının gündeme taşıdıkları, namaz kılmayanların, tevessülde bulunanların, tasavvuf ehlinin, Allah'ın semada olduğunu kabul etmeyenlerin ve Şiilerin tekfir edilmesi konularını ele alan Yarpuzi, bu kesimlerin kategorik olarak tekfirinden kaçınılması gerektiğini ifade etmektedir. Zira, tekfirin şartlarının oluşmasının çok zor olduğunu, şirk ve küfür hükmünü görüş ve fikirlere hasretmek gerektiğini belirtmektedir.