Mavi Platform Özel Eğitimde Umut Oldu

Mavi Platform Özel Eğitimde Umut Oldu

Mavi Platform özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızın, ailelerinin ve öğretmenlerinin tamamen ücretsiz olarak kullanabileceği bir özel eğitim platformudur. Mavi Platform Erasmus Okul Eğitimi Programı altında yürütülen Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) projesidir.

Orta-ağır zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için MEB tarafından 2018 yılında hazırlanan öğretim programının, aşağıdaki dersler ve kademelerine ait hedef davranışlar sistem içerisinde yer almaktadır.

  • I. Kademe:       Matematik, Türkçe Okuma ve Yazma, Sosyal Beceriler, Hayat Bilgisi 
  • II. Kademe:      Matematik, Türkçe Okuma ve Yazma, Sosyal Beceriler, Günlük Yaşam Becerileri
  • III. Kademe:    Matematik, Türkçe Okuma ve Yazma, İletişim ve Sosyal Beceriler, Bağımsız Yaşam Becerileri 

 

Mavi Platformun en büyük amacı özel eğitimde fırsat eşitliği yaratmaktır. Sistem ücretsizdir ve hep ücretsiz kalacaktır. Mavi Platform web tabanlı bir eğitim yönetim sistemidir (LMS). Kurulum gerektirmez, internet bağlantısı olan her türlü bilgisayar ve akıllı tahtada çalışabilir. Mavi Platform öğretmen rolünü üstlenmemektedir. Altını çizerek belirtmek istiyorum; sadece yardımcı materyal olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sistemin kullanılışı oldukça basittir. Öğrenciler sistemi öğretmen veya veli eşliğinde hatta kendi başlarına bile kolaylıkla kullanabilir.

Eğitim ekranları öncelikle öğrenme ile başlar ve arkasından pekiştirme ile devam eder. Dersler işlendikten sonra kazanım hedefli oyunlar, şarkılar, animasyonlar, tekerlemeler, hikâyeler vb. pekiştirme araçları yer almaktadır. Okul Modülü, Öğretmen Modülü ve Veli Modülü vardır. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler kendilerine ait şifreler ile ayrı ayrı sisteme giriş yapıp kullanabilirler.

Öğretmen sistem üzerinden öğrencisine ödev verebilir, veli öğrencisinin ders durumunu takip edebilir, veli öğrencisi ile istediği zamanlarda ders tekrarı yapabilir. Kullanılan görsel ögeler, animasyonlar, şarkılar, hikâyeler, tekerlemeler, oyunlar Mavi Platforma özel olarak hazırlanmıştır. 

Öğrenci sistem üzerinde çalışırken sınırsız sayıda ses kaydı alınabilir. Benzer diğer çalışmalarda bulunmayan bir özellik olarak; alınan kayıtlar silinmez ve saklanır. Öğretmen veya veli öğrencinin konuşma gelişimini takip edebilir, geçmiş ile kıyaslayabilir. Mavi Platform beş dilde hazırlanmaktadır (Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Romence). Beş dil seçeneği ile birlikte Avrupa’nın en büyük özel eğitim platformudur. Farklı ülke dillerine kolayca entegre edilebilir.

MAVİ PENCERE ÖZEL EĞİTİM DERNEĞİ