KURULUŞ AMACIMIZ

KURULUŞ AMACIMIZ

Belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın ve hiçbir ayırım gözetmeksizin yurtiçinde  tüm insanlara; ihtiyaç duydukları her türlü insani yardım ve hizmeti sunmak, ulaştırmak, Ülke ve il genelinde özellikle eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak. 

İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim eşyası ve gereken diğer ayni yardımlarda bulunmak, Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek savaş, deprem, yangın, sel vs her türlü felaket sonrası afetzedelerin ihtiyaç duyacakları gıda, giyim, tıbbi malzeme gibi her türlü ayni yardımda bulunmak.

ATATÜRK MAHALLESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ