Kul Sadi Yüksel

1. Biyografi

1957 yılında Muş'un Varto ilçesine bağlı Karaköy'de doğdu. 1964'te Konya'ya göç etti. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. 1980'de Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra, 1982'de istanbul'a gitti ve İstanbul'da ikamet etmeye başladı.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Katı derecede selefi bir anlayışa sahip olduğu görülen Yüksel'in kimi görüşleri radikal eğilimlere sıcak baktığı izlenimi uyandırmaktadır. Bazen de tekfir söylemine başvurmaktadır.

Yüksel, mevcut Müslüman ülkelerdeki yönetimleri tağut ve şirk düzeni olarak nitelemektedir. Yüksel'in zihninde beliren devlet şablonunda devlet reisi imam veya emir olacaktır. İmam veya emir tüm Müslümanların başı olarak, etrafında bir araya gelinmiş olacak, emir şurasıyla, gerekli olan diğer müesseseleriyle bu görevi devam ettirecektir. Bu görüşleri, tarihi tecrübenin belirli dönemlerinde gerçekleşmiş olan bazı siyasi uygulamaların olduğu gibi günümüze taşınmasını, dini bir gereklilik olarak algıladığını göstermektedir.

Yüksel'e göre İslam dini, yoruma gitmeksizin Allah ve Resulünün buyurduklarıdır. Bu anlayışın sonucu olarak icmai, kıyası ve içtihadı şeri deliller olarak görmemektedir. Ayrıca, din bağlamında Kitap ve Sünnetin dışına çıkılmaması gerektiğini vurgulamaktadır.

3. Faaliyetleri

Bazı mahalli gazete ve dergilerde şiir, hikâye ve makaleleri yayınlanmıştır. Yüksel, "İnanç Defteri Dersleri" adı ile halka açık dersler yapmasının yanında dini konferanslar vermekte; yazı, makale ve konferanslarını daha sonra kitap ve kitapçıklar halinde bastırarak görüşlerini yaymaya çalışmaktadır.