KIRKINCILAR GRUBU (MEHMET KIRKINCI)

KIRKINCILAR GRUBU (MEHMET KIRKINCI)

1. Biyografi

Kendilerini "Meşveret Cemaati" olarak da isimlendiren grubun öncüsü kabul edilen Mehmet Kırkıncı, 1928 yılında Erzurum'da doğdu. Uzun süre medrese usulü ilim tahsilinde bulundu. Said Nursi ile 1955 yılında Isparta'da tanişti. Erzurum'daki evinde, ölümüne kadar Risale-i Nur derslerinin yanında Arapça ve İslami ilimlerle ilgili dersleri vermeye devam etti. 24 Şubat 2016 tarihinde vefat etti.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Kırkıncılar grubu amaçlarının Risale-i Nurlar çerçevesinde iman ve Kur'an hizmeti olduğunu ifade etmektedir.

Bu grubun mensuplarına göre Said Nursi, geçmişteki mürşitlerin ve mücedditlerin hakiki bir varisidir. Kur'an-ı Kerim'de Risale-i Nur'a ve Said Nursi'ye 33 defa işaret edilmektedir, dolayısıyla o, ahir zamanda beklenen mürşid-i azamdır. Said Nursi, Allah Teâlâ'nın özel olarak teveccüh ettiği ve manen vazifelendirdiği kutsal kuvvet sahibi bir zattır.

Mehmet Kırkıncı, Risalelerin inayet altında olduğu, dolayısıyla bunlarda değişiklik olamayacağını ifade etmekte, ancak teferruat sayılabilecek ve yanlış anlamalara sebep olabilecek "Kürdistan" gibi bazı ifadelerin vaktiyle bizzat Said Nursi tarafından kitaplardan çıkarıldığını belirtmektedir.

3. Faaliyetleri

Grup, çalışmalarını "Erzurum Eğitim ve Kültür Vakfı", "Suffa Vakfı" ve "Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği" bünyesinde yürütmektedir. Eğitim faaliyetlerine ağırlık veren grup, özellikle "Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği" aracılığıyla internet alanında on üç farklı dilde çalışmalar yürütmektedir.

Mehmet Kırkıncı'nın hayatı, çeşitli konularda kaleme aldığı tüm eserleri ve makaleleri http://www.mehmedkirkinci.com adlı sitede yer almaktadır.