IŞIKÇILAR CEMAATİ

1. Tarihçe

Işıkçılar Cemaati'nin kurucusu, "Tam İlmihal Saadet-i Ebediyye" kitabının yazari Hüseyin Hilmi Işık'tır. Nakşilerin bir kolu olduğu iddia edilen bu oluşuma Işıkçılar, ya da Türkiye Gazetesi Cemaatı denmektedir.

H. Hilmi Işık, İstanbul Eyyüb'de 1911 senesinde doğmuş, askeri okullarda okumuş, kimya ve eczacılık tahsili almış ve ordudan emekli olmuştur. Oğrencilik yıllarında Abdulhakim Arvasi'yi tanımış ve derslerine devam etmiştir. Işık, Abdulhakim Arvasi'nin vefatından sonra oğlu Ahmet Mekki Üçışık'tan hadis, fikih, tefsir dersleri okuyup 1953 senesinde İslami ilimler sahasında tedriste bulunmak üzere icazet aldığı belirtilmiştir.

Işık, uzun yıllar askeri liselerde kimya öğretmeni ve idareci olarak görev yapmıştır. Bu sebeple o dönemde askeri lisede okuyan öğrenciler üzerinde etkili olmuştur.

Işık, 1966 senesinde İstanbul'da Işık Kitabevi'ni, sonra da Hakikat Kitabevi'ni açmıştır. Işık'ın 2001'de vefat etmesiyle damadı Enver Ören oluşumun lideri olmuştur.

Ören, 1964'te askerdeyken Hüseyin Hilmi Işık'la tanıştı ve ondan dersler aldı ve kızıyla evlendi. Ören, 1970 yılına kadar İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Üniversitedeki görevinden ayrılarak, önce "Hakikat Gazetesi" adıyla çıkan sonradan "Türkiye Gazetesi" adını alan gazeteyi 1970

 

yılında çıkarmaya başladı. Ören, 1975 yılında da İhlas Vakfı'nı kurdu. 1993 yılında inşaat, medya, otomotiv, meşrubat, gıda, ev aletleri, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Ihlas Holding adıyla şirketleşti. Aynı yıl ihlas Haber Ajansı'nı ve TGRT'yi kurdu.

Işık, 1993 yılında açılan Bakü Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nin de kurucusudur. Şişli-Okmeydanı'nda bulunan Türkiye Gazetesi Hastanesi'ni de kurmuştur. 2001 yılı itibariyle BDDK tarafından el konulan İhlas Finansı da 28 Nisan 1995 tarihinde kurmuştur.

Ören, 2013 tarihinde vefat etmiştir. Yerine oğlu Ahmet Mücahit Ören geçmiş olup Amerika'da yaşamaktadır.

2. Öne Çıkan Görüşleri

ışıkçılar grubunun görüşlerinin temel referansı hiç şüphesiz Hüseyin Hilmi Işık'ın kaleme aldığı "Saadet-i Ebediyye" adlı kitaptır. Eserin ilk bölümüne, 1956 yılında başlanmış, kitabının ikinci kısmi 1957'de, üçüncü kismi ise 1960'da tamamlanmış ve bu üç kitap 1963'te bir araya getirilip "Tam İlmihál" adıyla bastırılmıştır.

Bu kitap, yapının müntesipleri tarafından esas kaynak kabul edilmekte, onların din ve dünya görüşlerini ortaya koymaktadır. Öte yandan bu çalışmanın yapı tarafından tartışmasız doğruları içerdiğine ve sorgusuz kabul edilmesi gerektiğine inanılmaktadır.

Yapı mensupları, misyonlarının, Ehl-i Sünnet'i bidatçilere, mezhepsizlere, reformistlere, Vehhabilere karşı korumak olarak belirtirler.

Kendilerini Nakşiliğe nispet etmelerine rağmen herhangi bir tarikat vurgusu bulunmamaktadır. Milliyetçi, mukaddesatçı, gelenekçi, menkıbeci, evliyacı bir din anlayışına sahiptirler. Daraltılan ve istismar edilen bir Ehli Sünnet ve mezhep anlayışları vardır.

Fikih geleneğine bağlı olduklarını ifade etmekle beraber, kendi yayınlarını satmanın kaza namazı yerine geçebileceği, Hanefi mezhebine bağlılık vur

gusu yapıldığı halde zekatin mutlaka altın olarak ödenmesi gerektiği, kaza namazı borcu olanın sünnet kılamayacağı, aynı anda hem kazaya hem de sünnet kılmaya niyet edilebileceği gibi Hanefi mezhebinin temel yaklaşimiyla bağdaşmayan vurgular dikkat çekmektedir.

Yapı, şu görüşleriyle de öne çıkmaktadır:

  • Vehhabilerin arkasında namaz kılınmaz.
  • Ilim, Ehl-i Sünnet alimlerinden veya onların kitaplarından öğrenilir.
  • Keşf ve ilham ile ilim öğrenilmez.
  • Tütün içmek mubahtır.
  • Hoparlörle ezan okunması caiz değildir.
  • Çalgı dinlemek haramdır.
  • Hakikat Kitabevinin basmış olduğu kitapların ihtiyacı olanlara ulaştırılmasıyla bir Müslüman kaza namazı borcundan kurtulmuş olur ve Hakikat Kitabevinde basılan kitapları satın almak yüz şehit sevabı kazandırır.
  • Ölenler için devir ve iskat yapılması gerekir.

Öte yandan yapı, namaz vakitleri hususunda, ilmi gelişmeleri göz ardı ederek Diyanet'i eleştirmektedir.

3. Faaliyetleri

Işıkçılar, faaliyetlerini aşağıdaki kurumlar vasıtasıyla sürdürmektedirler: İhlas Holding ,Türkiye Gazetesi, TGRT Haber, TGRT FM, TGRT Belgesel Tv, İhlas Eğitim Kurumları, Hakikat Kitabevi, Hüseyin Hilmi Işık'ın eserleri, İhlas Vakfı, Türkiye Takvimi, Türkiye Çocuk Dergisi, İrfan Turizm (hac umre hizmetleri). Ayrıca birçok internet sitesi aracığıyla da çeşitli yayınlar yapmaktadırlar.