İşbirliği Protokolü İmzalandı

İşbirliği Protokolü İmzalandı

''Elektrikçi Esnafını Belgelendirme Projesi'' kapsamında Havacılık Emniyeti Kurumu Derneği ile;

- Ulusal Meslek Stardı (UMS) ve Ulusal Yeterlilik (UY) hazırlama süreçlerinde personel görevlendirilmesi,

- Sınav ve belgelendirme, yetkilendirme çalışmalarında akademik, bilimsel ve teknik konularda personel görevlendirilimesi,

- Personel belgelendirme sınavlarının uygulanmasına yönelik Dernek tarafından başta Ankara sınırları içerisinde olmak üzere gereksinim duyulan bölgelerde fiziksel alan tahsis edilmesi,

- Teorik ve performansa dayalı sınavlarda ihtiyaç duyulan teknik teçhizat ve atölye ekipmanlarından envanterinde bulunanların Dernek bünyesinden karşılanması,

- Federasyon ve Dernek bünyesinde yürütülecek çalışmalarda, akademik, bilimsel ve teknik konularda destek sağlamak amacı ile ihtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı personel görevlendirilmesi,

ve benzeri konularda İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

https://www.tetesfedbelgelendirme.org/sayfa/19042017-tarihinde-havacilik-emniyeti-kurumu-dernegi-ile-isbirligi-protokolu-imzali/17-0000000040.html

HAVACILIK EMNİYETİ KURUMU DERNEĞİ