İhsan Şenocak

1. Biyografi

1974 yılında Samsun'da doğdu. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994'te Samsun İmam Hatip Lisesi'nden, 1999'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Okul yıllarında klasik usulde İslâmî ilimler okudu. 2002'de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında "İslâm Hukuku'nda örfün Hükümlere Etkisi" adlı tezini tamamlayarak doktor oldu. Diyanet İşleri Başkanlığında Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezinde eğitim görevlisi ve idareci olarak görev yaptı.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Şenocak, kendisini "Ehl-i Sünnet savunucusu" olarak görmekte ve gelenekte yaygın kabul gören görüşler dışındaki farklı dini görüş ve düşünceleri genellikle oryantalizme hizmet olarak sunmakta ve bazı muhaliflerini "oryantalizmin uşağı" olarak nitelemektedir. Bazı konuşmalarında toplum tarafından yadırganabilecek bir üslup kullandığı gözlemlenmektedir: "... Kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? On sekiz yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde yüreğin parçalanmıyorsa, Vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak... Pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attin, cehenneme."

 

Şenocak, karma eğitimi zinaya yaklaştıran bir yol olarak görmekte; otobüse, tramvaya kadın-erkek binilmesini de bu türden davranışlar olarak zikretmektedir. Bunun yanı sıra İslami bir çalışma olsa bile kadınların erkekler ile aynı mekânda çalışamayacağını ileri sürmektedir. Ayrıca etek-ceket veya pantolon-ceket ile sokağa çıkan kadının haram işlediğini savunmaktadır.

Dini konularda konuşurken gençleri heyecana getirici, kışkırtıcı ifadeler kullandığı müşahede edilmektedir. Bu bağlamda şu ifadeler dikkat çekicidir:

"Sizler, bizler Resulullah'ın sünneti etrafında O'nun öğrencileri, O'nun ashabı gibi, Sad b. Ebi Vakkas gibi bütün oluşumuzu, bütün yönelişimizi Hz Muhammed'e (s.a.s.) göre ayarlarsak Allah'ın inayeti ile Kahire'nin, Şam'ın, Ankara'nın delikanlıları Beyaz Saray'da da Allahu Ekber diyecekler inşallah."

"Ey Allah Resûlü'nün gençliği! Sahâbe-i Kiram gibi bizi de rükûmuz ile bizi de secdemiz ile bizi de alınlarımızdaki secde izleri ile tanırlarsa, nasıl Cibril-i emin onun adını sildiler ama semaya Resûlullah yazdıysa siz de Amerika'ya, Beyaz Sarayın duvarlarına Allah'ın izniyle "DIJALaz"yazdıracaksınız."

3. Faaliyetleri

Şenocak, 1996 yılında Yedibeyza Dergisi'ni neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayınlanan inkişaf Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak'ta müstear isimle yazılar yazdı. 2008'de Tv5'te "Köprü" programini hazırlayıp sundu.

Şenocak, eğitim faaliyetlerini Samsun'da kurduğu ve pek çok ilde de şubesi bulunan İFAM (ilmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi) aracılığıyla yerine getirmektedir. Bu dernekte özellikle İlahiyat Fakülteleri öğrencilerine yönelik programlar uygulamaktadır. Bu programlarda İlahiyat Fakültelerinde görev alan hocalara karşı son derece sert, eleştirel bir tutum sergilenmektedir. Öte yandan Hüküm Dergisi ve Arapça yayınlanan "kell alzi/el-Mecelletü'l-Hamidiyye" dergisi de Şenocak'ın görüşlerini yaymak için kullandığı neşriyattandır.