Hz. Muhammed'in Eğitim Metodu

Hz. Muhammed'in Eğitim Metodu

1. İnandırdı, Ümit ve Müjde Verdi
2.Olumlu davranışları dua ile ödüllendirdi ve takdir etti
3. Soru Sorarak İlgi Uyandırdı
4. Anlatacaklarını Zamana Yaydı, Tedriç Kanununa Riayet Etti
5. Örnekler Vererek Anlattı
6. Öğretmek İçin Hikâyelerden Faydalandı
7. Çocukları Camiye ve İlim Meclislerine Götürdü
8. Çocuklara Sabırlı Olmayı Öğretti
9. Çocukları İşe Alıştırdı
10. Yumuşak ve Hoşgörülü Davrandı
11. Anlattıklarının Zihinlere Yerleşmesi İçin Sözlerini Tekrarladı
12. İnsanların Anlayabileceği Şekilde Konuştu
13. Çocuklara Öncelik Verdi
14. İnsanı Değil, Davranışı Eleştirirdi
15. Çocuklara Yalan Vaatlerde Bulunmayı Yasakladı
16. Çocuklarla Birlikte Oynadı
17. Çocukların Hakkına Riayet Etti
18. Çocuklara Temizliği Öğretti
19. Öğrettiklerini Yazdırdı
20. Yabancı Dil Öğrenmeyi Tavsiye Etti
21. Şekil Çizerek, Benzetmeler Yaparak ve Beden Diliyle Anlattı
22. Anlattıklarını Uyguladı, Yaşayarak Öğretti

 
Deniz Sudagıdan