HAZNEVİLER GRUBU

1. Tarihçe

"Hazneviler" veya "Hazneviyye" olarak bilinen oluşum, Nakşibendilerin Hålidiler koluna mensup tasavvufi bir ekoldür. Haznevi kelimesi, aynı zamanda söz konusu şeyhlerin geniş aile efradının soyadıdır. Şeyh Ahmet el-Haznevi (0.1949) tarafından tesis edilen oluşum, sırayla şeyh olan çocukları tarafından ilmi ve tasavvufi faaliyetini günümüze değin sürdürmüştür. Tarihi süreç içerisinde birçok kişi bu tarikattan icazet almış olup bazıları günümüzde müstakil bir grup olarak varlığını devam ettirmektedir. Ana akım hareketin liderliğini, Şeyh Muhammed'in (ö. 2006) oğlu Şeyh Muhammed Muta yapmaktadır.

Tarikatın geleneksel çizgisinin teşekkülünde ve yaygın kabul görmesinde kurucusunun yanı sıra 1993'te vefat eden Şeyh İzzettin'in etkili bir konumu vardır.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Bu tarikatta Halidiyye ekolüne bağlılık esastır. Mevlana Halid'in vefatının ardindan bazı kollarda değişiklikler olurken, Haznevilerin Mevlana Halid'in Hindistan'dan getirdiği tarikat adaplarını aynen sürdürdüğü ifade edilmektedir. Özellikle vurguladıkları hususlar; Müslüman çoğunluktan ayrılmamak, Ehl-i Sünnet çizgiden çıkmamak, tasavvufi terbiyeyi sürdürmek, ibadetleri aksatmamak, dinin sabitelerini moderniteye karşı muhafaza etmek şeklindedir.

Siyasi, çatışmacı bir söylemden kaçındıkları, kanunlarla ve yöneticilerle uyumlu bir hizmet anlayışını benimsedikleri söylenebilir. Şiddetten kaçınan oluşumun, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin ayrılıkçı söylemlerini benimsemediği dikkat çekmektedir.

Yapı, "Dünya malı toplamama ve siyasete girmeme" idealiyle yola çıktığını iddia etmektedir.

3. Faaliyetleri

Hazneviler, sufi meşrepte salih insan yetiştirmeye odaklandıklarını savunmaktadır. Oluşumun, Suriye'nin kuzey bölgesinde ve Halep yöresinde çok sayıda sevenleri ve müntesipleri bulunmaktadır. Ülkemizde de Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere, Mersin, Adana, İzmir ve İstanbul'da geniş bir müntesip kitlesi vardır. Suriye sınırları içerisinde bulunan Telma'ruf kasabası, önceki meşayıhın türbelerine ve şu an kapalı olan geleneksel medreseye ev sahipliği yapmaktadır.

Telirfan külliyesindeki tekke, mültecilere sosyal hizmet sunarken medrese ise çoğu yetim beş yüz civarı öğrenciye eğitim vermektedir. Türkiye'de Güneydoğu illerinin tamamında ve Adana, Mersin, Tarsus, Bursa başta olmak üzere, birçok ilde medreseleri ve sohbet evleri bulunmaktadır. Grubun sahip olduğu TV ve radyo bulunmamaktadır. Ancak ulusal ölçekte aylık olarak hazırlanan "İlim ve İrfan" dergileri bulunmaktadır.