HAYDAR BAŞ(KADİRİLER)

HAYDAR BAŞ

1. Biyografi

1947 yılında Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1970 yılında Kayseri Yüksek Islam Enstitüsü'nü bitirdi. Kullandığı akademik unvanlar ile ilgili kamuoyunda yaygın kanaat usulüne uygun olarak elde edilmediği yönündedir. Bas, bir dönem Mefküreci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yürütmüş, çeşitli devlet okullarında yedi yıl öğretmenlik yapmış ve IPA A.Şinin Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Baş, Bağımsız Türkiye Partisinin genel başkanlığını yapmaktadır. İddiaya göre Haydar Baş, Kådiri şeyhi Hacı Mustafa Hayri Öğüt'ün 1979 yılında vefatinin ardından onun yerine geçmiştir. Şu anda Haydar Baş'ın liderliğini yaptığı ve Kadiriliğin bir kolu olan bu teşekkül, onunla birlikte "icmalciler" veya "Haydar Baş Grubu" olarak tanınmıştır.

2. Öne Çıkan Görüşleri:

Başlangıç itibariyle, Kâdiri/tasavvufi çizgide bir din anlayışına sahip olduğu izlenimi veren Haydar Baş'ın, özellikle son dönemde yazdığı eserlerde, yazılı ve görsel medyaya yansıyan görüşlerinde Şii vurgulu söylemlerinin ön plana çıktiği gözlemlenmektedir. Baş'ın eserlerinde ve internet ortamında bulunan konuşma kayıtlarında sahih dini bilgi, akl-1 selim ve Ehl-i Sünnet itikadıyla örtüşmeyen "sıra dışı" ve "aşırı yorum" kabilinden bazı ifadeler tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:

 

"... Velilerden mantığa ters gelen haller zuhur etse de, susmak, yapilacak en doğru harekettir... Şüphesiz, Allah tarafından sevilmiş ve seçilmiş insanlar, O'nun himayesi ve koruması altındadırlar. Onlarda görülen her hal ve hareket, Allah'ın tecellilerinin bir görüntüsünden ibarettir. ... varis-i Resûlillah olarak tanımlanan zatlara gösterilecek olan itaat ve teslimiyet de, aynen Resulüllah'a gösterilen itaat ve teslimiyet şeklinde olmalıdır, insanlığın kurtuluşu ve huzuru için, bu teslimiyet müessesesinin devamı zaruridir."

"...Insan- kamiller üzerine titreyen Cenab-ı Hak; onların yakınlığıyla sevinmiş; onlarla insanlara tasarruf etmiş, onlarla aleme nazar etmiştir."

Başın son dönemlerde medyaya yansıyan "Ehl-i beyt", "Hz. Ali", "Hz. Ebu Bekir'in hilafeti", "Sünnilik", "Atatürk", "Alevi", "Bektaşi", "Hz. İsa" temalı söylemlerinden bazıları şöyledir:

"Kurtuluş yolu Ehli Beyt'tir","Ehl-i Beyt kainatın direkleridir" "Kuran'a göre Sünnilik diye bir yol yoktur, Ehl-i Beyt yolu vardır", "Ali, Allah tarafından tayin edilen bir Imamdır. Ali'yi Allah tayin etti", "Imam Ali'nin elini tuttum", "Imam-ı Gazali'ye göre Hz. Ebu Bekir'in hilafeti yanlıştır" "Sahabelerin yanlışı oldu ama Ehl-i Beyt'in olmadı", "Mustafa Kemal, Peygamber sülalesindendir", "Atatürk hafızdır, Alevidir" "Mustafa Kemal, bir Bektaşi dedesidir".

"Hz. Isa Ahir zamanda gelecek, ben yaşasam vallahi Isa benim cemaatim olacak. Bak yeminle konuşuyorum. Olay bu kadar nettir."

Hz. Ömer ve Hz. Ebû Bekir, Ehl-i Beyt, Sünnilik, İmam-ı Rabbânî gibi konularda da çelişkili görüşleri mevcuttur. Maide Suresi 67. ayet-i kerimesini yanlış tefsir ederek (Sana indirileni tebliğ et) Hz. Peygamber'e emrin Hz. Ali'yi halife ilan etmesi şeklinde olduğunu; bunun aksine anlamanın yanlış olduğunu, Tefsir kaynaklarında ayetin yanlış açıklandığını belirtmektedir. Ona göre Hz. Ali'den başka halife yoktur. Ayrıca Baş'a göre Mehdi hayattadır ve insanların arasında dolaşmaktadır.

3. Faaliyetleri

Haydar Baş ve grubu, aşağıda sayılan müessese, şirket ve çeşitli unsurlar üzerinden siyaset, ticaret, eğitim, sağlık, basın-yayın ve medya alanlarında faaliyet göstermekte ve müntesipleriyle söz konusu yapılar üzerinden temas ve iletişim kurmaktadır. Diğer taraftan Baş ve grubunun dinî, ilmi ve siyasi görüşleri, daha çok Trabzon merkez olmak üzere yurdun değişik yerlerinde kurulmuş olan İlmi Araştırmalar Vakfı, ayrıca kendisinin başyazarlığını yaptığı dergiler, ona ait basılı eserler ile akademisyen/yazar kadrosunun aktif olarak kullandığı gazete, radyo/TV, internet siteleri ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) siyasi faaliyetleri üzerinden muhatap kitleyle paylaşılmaktadır.

Baş ve grubunun faaliyet alanlari/organları şu şekildedir:

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), BAŞ Şirketler Grubu, BAŞ Çelik Fabrikaları, BAŞ Ticaret A.Ş., BAŞ Isı Sanayi.

Özel Meltem Kolejleri, İlmi Araştırmalar Vakfı, Özel Meltem Hastaneleri, Özel Meltem Diş Poliklinikleri.

İcmal Dergisi, Öğüt Dergisi, Mesaj Dergisi, Yeni Mesaj Gazetesi, Meltem Radyo/TV, Mesaj TV, Kadırga TV, Sihhat TV, Köy TV, Av TV, Kanal 99.