Halis Bayancuk (Ebu Hanzala)

1. Biyografi

Ebu Hanzala künyesiyle bilinen Halis Bayancuk, 1984 yılında Diyarbakır'da doğdu. Türkiye'deki Hizbullah Örgütü'nün ileri gelen isimlerinden olan Hacı Bayancuk'un oğludur. Halis Bayancuk, Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Misir'a gitmiştir. Bayancuk'un Mısır'da özel gayretiyle ve medreselerde almış olduğu İslamî ilimler eğitimi sayesinde dini kaynaklara våkif olduğu anlaşılmaktadır. Bayancuk kendisini bir örgüt üyesi olarak kabul etmemesine rağmen el-Kaide, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi olmaktan ve onlara eleman kazandırmaktan dolayı birçok kez gözaltına alınmış olup, son olarak müebbet hapisle yargılandığı basından öğrenilmektedir.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Geleneksel İslami çizgiden farklı olarak, din-devlet ilişkisini itikadi bir mesele gibi ele alır. Dini/şeri bir yönetimin zorunluluğuna ve bunun da bir halife önderliğinde olması gerektiğine inanır. Bunun dışındaki yönetim biçimleri ona göre tağuttur, tevhide aykırıdır ve şirktir. Zira hüküm sahibi Allah'tır. Bunu kabul etmeyen küfre girer. Bayancuk'un bu bağlamda bireysel tekfirden ziyade "genel tekfir" söylemine daha yakın olduğu görülür.

Demokrasiyi, Yahudilik, Budizm vb. gibi bir din olarak nitelendirir. Onun, İslam dinini inanç, ibadet, ahlak ve muamelat olmak üzere bir bütün olarak algıladığı görülür. Buna dayalı olarak "Hilafet" ve "İslam Devleti" anlayişını bir iman esası ya da farz ibadetler gibi telakki ettiği anlaşılmaktadır. Bu düşüncesinden hareketle bütün farklı yönetim şekillerini küfür ilan etmekte, demokrasiyi din; oy vermeyi de demokrasinin ibadeti olarak görmektedir. Ona göre demokrasi küfür ise buna riza göstermek de küfrü gerektirmektedir.

3. Faaliyetleri

Açtıkları mescitler ve 'Ribat' adlı "Sıbyan Mektepleri", aylık çıkardıkları 'Tehvid Dergisi' ve Ankara-Etimesgut'ta bulunan binası gruba eleman kazandırmak ve çocukları eğitmek konusunda önemli bir yer tutar.

Internet ortamında video kayıtları ve sokak röportajları yoluyla propaganda yapmak da Bayancuk ve taraftarlarının faaliyetleri arasındadır.