Ev Okulu Araştırması

Ev Okulu Araştırması

Kurumun tarihçesi

Ev okulu kavramı daha çok gelişmiş ülkelerde görülen bir eğitim sistemi OLUP özellikle Kuzey Amerika’da yaygın olarak kullanılmakta olan bir kavramdır. evde resmî eğitim şekli olarak alternatif bir eğitim biçimi halinde uygulanır.

1970’lerde başka ailelerde okula ulaşmanın kolay olmasına rağmen ev okulu uygulaması benimsenmeye başlanmıştır. Bu çağdaş hareketin ilk aşamalarında pek çok aile “çocuk merkezi öğrenme” felsefesini kabul etti. Daha sonra güçlü dinsel inanışları olan pek çok aile de ev okulu uygulamasının devam etmesi ve uygulamacıların bir araya gelmelerinde merkezi bir rol üstlenmektedir.

Bu uygulamanın başlangıç noktası Amerika Birleşik Devletleri’dir. Öncelikle ülke dışında görev yapan devlet görevlileri, askerler ve misyonerlerin çocuklarına uyguladığı bir uygulamaydı. Ayrıca okula devam etmeye sağlığı uygun olmayan çocuklar da bu uygulamayla eğitilenler arasındaydı. Alaska gibi uzak bölgelerde oturan aileler de bu uygulamayı tercih ettiler. Amerika’da okul sayısının kısıtlı olduğu dönemler ve bölgelerde uygulamaya geçen ailelerde artış oldu. Bazı geleneksel gruplar (Amish, Mormon, vb.) çocuklarını okula göndermeyi tercih etmeyen gruplardı. Dini inançlarından dolayı okulu tercih etmeyen aileler de çoğunluktaydı. Bu tür aileler çocuklarını kendi inançları ve yaşantılarına uygun yetiştirmeyi daha doğru buluyorlardı (Lines, 1991,akt.Aydın, 2002). 1970 ve 1980’lerde ev okulu uygulaması Rönesans çağını yaşadı ve aileler zorunlu okul eğitimini sorgulamaya başladılar ve gerek devlet okulları gerekse özel okullarla ilgili kaygılar sesli olarak dile getirilmeye başlandı. Çocukları için daha iyiyi arayan aileler sonunda ev okulu uygulamasına yönelmeye başladı ve dilden dile dolaşan tartışmalar neticesinde uygulama hızla yayılmaya başladı. Zaten eski dönemlerde geleneksel anlamda var olan uygulama bu dönemden itibaren modern bir şekle bürünerek sistemli olarak uygulanmaya başlandı.

Ev okulu uygulaması ilk önceleri büyük tepkiler aldı. Hatta çocuklarını okullardan alıp evde eğitim veren aileler tutuklandılar ve aleyhlerinde davalar açıldı. Aileler kendi çevrelerinden ve akrabalarından bile büyük tepkiler aldılar ve çocuklarının hayatları ve gelecekleriyle oynamakla suçlandılar. Fakat bu aileler oldukça iddialı çıktılar ve davalarından vazgeçmediler.

 (http://www.youcanhomeschool.org/starthere/default.asp?bhcp=1).

2002-2003 yılı itibariyle ABD’de evde eğitim gören çocukların sayısı yaklaşık 1,700,000 ile 2,100,000 arasındadır. Bunların yaklaşık 250,000 ile 340,000’i lise düzeyindeki çocuklardır. Uygulama diğer ülkelerde de hızla artmaktadır. Bu ülkelerin en başında da Avustralya, Kanada, Almanya, Fransa, Meksika, Güney Afrika, İngiltere ve Japonya gelmektedir (http://www.hslda.org/research/faq.asp#1).

Ev okullarını uygulayan ülkeler arasında Avustralya, Kanada, Almanya, Fransa, Meksika, Güney Afrika, İngiltere ve Japonya da gelmektedir(Pehlivan,1996).

Evokullulaşma ile %45 daha fazla bilgi tutulacağı öne sürülmektedir. Evokulluluk, okulsuzlaşma eğitim biçimiyle karıştırılmamalıdır.

██ (Yeşil) Yasal██ (Sarı); Çoğunlukla yasal, siyasi düzeyde tartışmalı██ (Turuncu) Genel olarak yasal değil██ (Kırmızı) Yasal değil

Kurumun kuruluş amacı

Dini inanışlar ve akademik nedenler gibi durumlar yüzünden aileler tarafından çocuklarının okula gönderilmesi yerine bir seçenek olarak varolan bu yöntem, ilk olarak 1977 yılında John Caldwell Holt tarafından büyüme süreci için önemli bir girişim olarak başlatılmıştır.

Kurumun eğitim sistemi

Ev okulu, bir kişinin çocuğunun mevcut eğitim sürecinin ve geleneksel bir okulun sınırları dışında tutması ve tamamen çocuğun ilgi ve yetenekleri ile belirlenen bir öğrenme yaklaşımının izlenmesi içermektedir.

Ev okulu uygulaması bugün en hızlı yayılan alternatif okul modelidir. Uygulamada çoklu zeka kuramıWaldorf eğitimi ve bu gibi yöntemler denenmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm eyaletler ev okulu uygulamasını kabul etmektedirler.

Ev okulu uygulamaları konusunda eyaletler arasında farklıklar bulunur. Bu uygulama üç ayrı biçimde ele alınabilir.

Birinci grup ev okullarını özel okul statüsünde kabul ederek bu yönde yasal düzenlemeler yapmıştır.Örn: Alabana,California,Alaska gibi..İkinci grup ise denklik kavramına önem vererek zorunlu eğitimin gerektirdiği içeriği başka biçimde alan öğrencilerin bu eğitimin denk saymaktadır.Örn: Kansas,New York, New Jersey,Indana gibi…Üçüncü grup ise doğrudan ev okulu yasaları bulunan eyaletlerdir.Bunlar Arizona,Colorada gibi ülkelerdir.

Her eyalette en az bir eyalet düzeyinde ev okulu derneği vardır.Ayrıca bazı eyaletlerde bir düzineden fazla bölgesel ev okulu derneği bulunmaktadır.Diğer ev okulu kaynakları arasında kütüphaneler,müzeler,kolejler,yoğun kurslar,parklar ,kiliseler danışmanlar ,özel okullar bulunabilmektedir.

Okutulan dersler

Ev okulu uygulamasında kullanılacak materyallerin seçimi tamamen aileye aittir. Yazılım programları, ders kitapları, her türlü yardımcı kitap, eğitsel oyunlar, geziler, konserler, hatta sinema, vb. ders malzemesi olabilir.

Internet ev okulcular için büyük bir destek sistemi sağlamaktadır. Mesela, American Online (AOL), ev okulcular için ders planlarını ve diğer ev okulcularla iletişimi içeren forumlar kurmuştur. Diğer ev okulcu ailelere önerilerde bulunan birçok ev okulu ebeveyni web siteleri yaratmışlardır (Williams, 2004). Mültimedya teknolojileri kullanarak geliştirilen yeni müfredatlar yapılmıştır (Williams, 2004). Ev okulcular birbirleriyle ve sertifikalı öğretmenlerle ulusal seviyelerde e-postalarla iletişim kurabilmektedir. Örneğin, Alaska’da, Juneau’daki öğretmenler sanal olarak tüm dünyadaki öğrencilerle çalışmaktadırlar (Lines, 1995). Bireysel bilgisayarlar ev okulunu etkileyen en etkili teknolojik gelişmedir.

Birçok ev okulcu devlet kütüphanelerini eğitim için etkili teknolojik kaynak olarak görmektedirler (Masters, 2000). Videolar ve kasetler evdeki eğitime yardımcı olması için kiralanabilmektedir (Masters, 2000). Kütüphaneler bilim araçlarını ve bilgisayar programlarını ödünç vermektedirler. Teknolojik erişimle desteklendiğine ev okulu, çocukları gelecekteki işyerleri için hazırlayabilmektedir (Masters, 2000)

Ders saatleri

Burada önemli olan, çocuklara öğrenecekleri konuların temelini sistemli ve mantıklı bir şekilde vermek dolayısıyla da gelecek öğrenmelere uygun zemin hazırlamaktır. Sistemli bir şekilde demek, ebeveynlerin çocuğun her hareketini belirlemesi ya da her şeyin dakika dakika ders planı şeklinde hazırlanması demek değildir; çocukların öğrenmesi gerekenlerin planlı ve eğitsel metotlara dayalı olarak hazırlanması, hedeflerin ve hedef davranışların doğru bir şekilde belirlenmesi demektir. Plan esnek olmalıdır ve sadece hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak bir rehber niteliğinde olmalıdır. Beklenmedik durumlara karşı değişiklik yapılmayamüsaitolmalıdır (http://www.hometaught.com/homeschooling/what_is_homeschooling. aspx).

Öğretmen nitelikleri

-          Eğitim doğrudan ebeveynler tarafından ya da özel öğretmenler tarafından verilebilir. Bazı durumlarda ev okulu uygulayan ailelerin oluşturduğu gruplar topluca bir özel öğretmenden faydalanabilirler. Ebeveynler de kendi uzmanlık ya da eğitim alanları ile ilgili konularda çocuklara ders verebilir. Çocuklar bazı dersleri özel okullardan da alabilirler, bunun için okula kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Her dersi ebeveynler evde vermek zorunda ya da her şeyi onlar öğretmek zorunda değildir. Bu, ev okulu uygulaması konusundaki yanlış anlamalardan birisidir. Sorumluluk duygusu yüksek olan ebeveynler daha sistemli bir yol izlerler.

HAZIRLAYAN: ELİF DEĞİRMENCİ

KAYNAKLAR

  1. Pehlivan, İ.(1996).Alternatif Okullar. Ankara: Pegem A Yayıncılılık

2)Oğuz,Ş.(1997, Aralık 26).Aile Eğitimi. http:www.milliyet.com.tr

3)Yapıcı,M.(Temmuz 10,2004).Eğitim ve yabancılaşma. Uluslararası İnsan Bilimleri dergisi

4)Sütlaş,M,(Aralık 05,2005).Birinci Uluslar arası Alternatif Eğitim Sempozyumu.Olan biten.Bugüne Dair. http:sutlaş.comolanbiten.htm.(10.06.2006)