ERENKÖY CEMAATİ

1. Tarihçe

Erenköy Cemaati, ismini şeyhleri Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun 1955'ten sonra İstanbul'da görev yaptığı Zihni Paşa Camii'nin bulunduğu Erenköy semtinden alır. Erenköy'deki cami çevresinde sohbet halkaları oluşturan Ramazanoğlu, 1979'da Suudi Arabistan'a gitmiş ve 1984'te orada vefat etmiştir. Sağlığında hilafet verdiği Hacı Hasan Efendi Kayseri'de irşad vazifesini sürdürürken İstanbul'da cemaatin başına Musa Topbaş geçmiş, ancak cemaatin faaliyetleri dört kişilik bir heyet tarafından idare edilmiştir.

Nakşibendiliğin Halidi koluna bağlı olan cemaat; "Erenköy Cemaati" isimlendirmesi yanında, Sami Efendi Cemaati, Altınoluk Cemaati ve Hüdayi Cemaati olarak da anılır. Cemaatin başında halen Musa Topbaş'in oğlu Osman Nuri Topbaş bulunmaktadır.

Erenköy cemaati, Kelami Dergâhı şeyhi Muhammet Esat Erbili'nin vefatından sonra onun yerine bıraktığı Mahmud Sami Ramazanoğlu döneminde daha ziyade yaygınlaşmıştır.

Erenköy cemaatinin merkez bölgesi olarak İstanbul kabul edilmektedir. Merkezi İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de hemen hemen birçok ilde vakıfları, okulları ve basın yayın organları aracılığıyla kurumsallaşmıştır.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Nakşiliğe bağlı bu cemaatte tasavvufi söylem ön plandadır. Genel itibariyle tasavvufta var olan ve bazı yönlerden sahih İslam öğretisiyle çelişkili görülen råbita, istiğäse, istimdat, müridin gassål elinde meyyit gibi olması gerektiği vb. düşünceler bu cemaatte de benimsenmiştir.

İnsanın, nefsiyle mücadelesi, gönül dünyasının menfiliklerden temizlenerek kemale erişilmesi vurgusu ağırlıklıdır. Cemaatin lideri Osman Nuri Topbaş'ın kitaplarının ve makalelerinin isimlerine bakıldığında da bu mesajın öne çıktiği görülmektedir.

3. Faaliyetleri

Cemaate bağlı pek çok vakıf ve kuruluş vardır. Bunlar arasında en dikkat çekenleri, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Muradiye Kültür Vakfı ve İLAM'dır (ilmi Araştırmalar Merkezi). Öte yandan bu vakıf ve kuruluşlar sadece hayri hizmetler değil; okullar, kurslar vb. aracılığıyla eğitim ve öğretim faaliyetleri de yürütmektedirler.

Erenköy cemaatinin geniş bir çerçevede faaliyet icra ettikleri dikkati çekmektedir. Cemaatin kendi sitesinden yapılan yayınlarda Hüdayi Vakfının, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Afrika kıtası başta olmak üzere 30'u aşkın ülkede 24 yıldır eğitim, basın-yayın ve sosyal-kültürel faaliyetler yürüttüğü belirtilmektedir. Bugüne kadar, Türkçe dışındaki 52 farklı dilde 1.124 çeşit eser neşredilmiştir. Vakıf, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin ortaklığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın da desteğiyle, "7 farklı dildeki 53 çeşit ders kitabindan toplam 119.500 adet basım ve 19 ülkede dağıtım" projesini gerçekleştirmiştir.

Vakıf bünyesinde, 1992 yılından bu yana otuzu aşkın ülkede; ilahiyat ve dengi fakülteler, ilahiyat yüksekokulları, öğretmen okulları, imam enstitüsü, araştırma merkezleri (master-doktora), imam hatip ve dengi okullar, kültür merkezleri, Kur'an kursları, talebe yurtları, kreş ve yetimhaneler olmak üzere toplam 135 eğitim müessesesi mevcuttur. Yillik yaklaşık; 10.000 örgün;

35.000 yaygın eğitim talebesine hizmet verildiği ifade edilmektedir. Bu kurumlardan bugüne kadar yaklaşık 500 hafız ve 36.000'i aşkın örgün eğitim mezunu verilmiştir. Ayrıca 850.000 yaygın eğitim mezununa "Kur'an-ı Kerim" ve "Temel Dini Bilgiler" eğitimi verilmiştir.

Bunun yanında vakfın yurtdışından eğitim maksadıyla; 56 Doktora, 255 Master, 50 Haseki Eğitim Programı, 2.200 Lisans seviyesi ve 1.850 Kur'an kursu olmak üzere yaklaşık 4.500 öğrenciyi Türkiye'ye getirdiği ve mezun ettiği ifade edilmektedir. 2017 yılı itibariyle bu programlar çerçevesinde 400'ü aşkın öğrenci Türkiye'de eğitim hayatına devam etmektedir.

Vakif bünyesinde Hafızlık Sonrası İhtisas Eğitimi verilen "Hüdayi Kur'an Merkezi" de yer almaktadır.

Cemaatin, gençlerin ahlâki açıdan gelişmelerini sağlamak gayesiyle kurduğu Şehbal Eğitim Merkezi yanında çok sayıda öğrenci yurdu ve Kur'an kursu da bulunmaktadır. Ayrıca Muradiye Tip Merkezi ve Sami Efendi Vakfı da Cemaat'in diğer kuruluşları arasındadır.

Kitle İletişim Araçları ve Yayınları

Cemaat yayın alanina esas olarak Mahmud Sami'nin külliyatini yayınlamayı kendine görev bilen Erkam Yayınları'nın 1980 yılında kurulmasıyla girer. Musa Topbaş önderliğinde 1986 Mart ayında Altınoluk adlı aylık dergi yayınlanmaya başlar. Cemaatin neşrettiği ikinci dergi Genç ismini taşımaktadır. Bu aylık derginin geniş yazar kadrosunun daha çok gençlerden oluşması dikkat çekmektedir. Bunların dışında Şebnem isimli kadın ve aile dergisi ile kendisini edebiyat-kültür-sanat-tarih ve toplum dergisi olarak niteleyen Yüzakı dergisi de aktif olarak devam etmektedir.

Cemaatin www.osmannuritopbas.com isimli bir internet sitesi, Erkam isimli radyosu bulunmaktadır.