Arakanlı çocuklar yol ayrımında

Arakanlı çocuklar yol ayrımında

Myanmar’dan göç ettikten 18 ay sonra Arakanlı çocuklar yol ayrımında: Genç Arakanlı mültecilerin eğitim ve becerilere acil ihtiyaçları var 

DAKKA, 27 Şubat 2019: Bangladeş’in güneyindeki Cox’s Bazar bölgesinde yarım milyon Arakanlı çocuk, yurdu olmayan mülteci durumundadır. Bu çocuklar gelecekleriyle ilgili gittikçe daha fazla endişe duyuyor, düş kırıklığı ve çaresizlik yaşıyor. 

Uluslararası destek gören Bangladeş Hükümeti’nin devasa çabası sayısız çocuğun hayatını kurtardı. Dünyanın en büyük ve kalabalık mülteci yerleşiminde yaşayan Arakanlı çocuklar için görünürde hiçbir uygulanabilir çözüm yok. Büyük çoğunluğu 2017 Ağustos ayında hayatlarını kurtarmak için Myanmar’dan Bangladeş’e kaçmak zorunda kaldı. 

Çoğunluğunun Myanmar’da hiçbir hukuki kimliği ve vataşlığı yok. Bangladeş’de çocuklar doğduklarında kayıt altına alınmıyor, yasal bir kimlikleri mevcut değil ve mülteci statüsünde değiller. Myanmar’daki koşullar yurtlarına geri dönebilecek olanlara dönme imkanı sağlayana kadar Arakanlı çocuklar statüsü olmayan azınlık durumunda kalmaya devam edecek. Bu durum çocukların resmi bir eğitim müfredatını öğrenmelerine engel oluyor. Yaşamlarını idame ettirecek becerilere acilen ihtiyaçları var.   

©UNICEF/UN0284208/LeMoyne 

UNICEF’in Genel Direktörü Henrietta Fore Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ahmed Al Meraikhi’yle Cox’s Bazar’da 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği iki günlük ziyareti sonrasında şöyle konuştu: "Küresel bir toplum olarak sorumluluğumuz çok büyük: dünyanın yurtsuz olarak tanımladığı çocuklara ve gençlere kendilerine uygun hayatlar kurmaları için gereken eğitim ve becerileri vermek.” 

Yaşları 4 ile 14 arasında değişen Cox’s Bazar bölgesinde bulunan ve “Eğitim Merkezlerine” kayıtlı 180.000 Arakanlı çocukla yapılan, 2018 Aralık ayında tamamlanan anket sonuçları eğitime duyulan ihtiyacı gözler önüne seriyor. Yüzde 90’ından fazlası ilkokul öncesinden ilkokul 1-2 sınıf seviyesinde öğrenme yetkinliğine sahip. Sadece yüzde 4’ü 3-5 sınıfı seviyesinde ve yüzde 3’ü 6-8. sınıfı seviyesinde. 2018 sonuna kadar, 15-24 yaşlarındaki sadece yüzde 3 Arakanlı herhangi bir eğitim veya mesleki beceri eğitimi alıyordu. 

Dr. Al Meraikhi konuyla ilgili şunları söyledi: “Şimdi ve toplu olarak Arakanlı çocukların bu nesline yatırım yapma kararı almamız lazım. Böylece çocuklar yaşamlarını daha iyi yönlendirebilir, geri dönebildiklerinde Myanmar’ın sosyal dokusunun yeniden yapılanmasını sağlayabilirler. Bugün, yasal bir kimlikleri olmadan insan kaçakçılarının ve uyuşturucu satıcılarının elinde kalmış durumdalar.” 

UNICEF yaşları 4-14 olan 155.000 çocuğa gittikçe daha yüksek kalitede ve daha fazla yapılırılmış öğrenme ve beceri sağlayan bir eğitim programıyla ulaşıyor. 2019 yılının önceliği okuryazarlık ve matematik temel becerileri ve mesleki becerileri sağlayan programlarla yaşları daha büyük olan gençlere ulaşmak. Ayrıca Bangladeş’teki en fakir bölgelerden biri olan Cox Bazar’daki yerli halka destek olmaya daha fazla yoğunlaşılacak. 

Fore, "Bu önemli bir iş, ama sadece denizdeki bir damla niteliğinde. Bu durum tahammül edilemez" dedi. “Bir nesil Arakanlı kendilerine bir hayat kurmak için gereken eğitim ve becerileri almadan yaşayamaz. Kendini idame ettirecek duruma gelirlerse, toplumları da o duruma gelir ve gelişir. Doğru yatırımla Arakanlılar toplumları ve dünya için bir değer olabilir.” 

UNICEF Bangladeş 685.000 Arakanlı mülteciye ve toplulukta kalanlara kritik desteği sağlamak için 152 milyon Amerikan doları değerinde yardım çağrısında bulundu. Şubat itibarıyla çağrıda bulunduğumuz değerin 29’una ulaştık. 

UNICEF’in Arakanlı çocuklar için yaptığı çalışmalarla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için linkten faydalabilirsiniz: http://uni.cf/Rohingya

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ