Alparslan Kuytul (Furkan Vakfı)

1. Biyografi

1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Adana'da tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kardeşler Kitabevini kurdu. 1992'de Misir'in Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesine başladı. 1997'de mezun olduktan sonra Türkiye'ye döndü. Ezher Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken 1994 yılının Kasım ayında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

2. Öne Çıkan Görüşleri:

Kuytul, kendi çizgisini Rabbani ve tevhidî bir hareket olarak nitelemekte, ders, konferans, video ve köşe yazılarında sürekli bu anlayışı vurgulamaktadır. Bundan hareketle demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yönetim şekil ve rejimlerini reddetmekte; ümmetin bu konularda sapıklığa düştüğünü iddia etmektedir. Bu bağlamda "Allah'ın Dünyasında Allah'ın Dediği Olmalı" ifadesi temel sloganıdır.

Kuytul'a göre siyasi partilerin mevcudiyeti Müslümanları demokrasiyi ve laikliği savunur hale getirmiştir. Bu dururn, İslam'ın hükümlerinin doğruluğundan, her zaman ve her yerde geçerli olduğundan, bütün zamanlara ve toplumlara uygulanabilirliğinden şüphe edilmesine ve itikadın bozulmasına yol açmaktadır. Kuytul'a göre Müslümanlar demokrasi ve laikliğe yeni bir bakış getirdiklerini zannederek kendilerini aldatmışlardır. Onun iddiasına göre Müslümanlar, demokrasiyi sadece fikir ve ifade özgürlüğü ve seçimle iş başına gelinen sistem olarak görmek istediler. Hâlbuki demokrasilerde yalnızca fikir ve ifade özgürlüğü değil tüm haramlara da özgürlük vardır. Bir Müslümanın ise bunu kabul etmesi mümkün değildir. Ayrıca demokrasi netice itibariyle beşeri bir ideolojidir. Allah'ı ve Kur'an'ı dikkate almayan, hâkimiyetin millete ait olduğunu kabul ederek toplumu ve liderleri kutsallaştıran, insanları "kula kul yapan bir ideolojidir. Bu yönüyle de kabulü mümkün değildir.

Kuytul'un demokrasi ve rejim karşıtı söylemleri şu noktada da kendisini göstermektedir. Ona göre laikliğe ve demokrasiye yemin ederek işe başlayan partiler Kur'an'a değil, insan mahsulü bir ideolojiye dayanan ve İslam'a göre gayr-i meşru olan sistemi meşru hale getirmektedirler.

Müslümanlar parti metodu ile yeni bir nizam ve medeniyete davet etmiş olmamaktadırlar. Mevcut nizamın yanlışlarının küçük rötuşlarla halledilebilecek hatalarmış gibi görülmesine sebep olmaktadırlar. Bu şekilde de köklü değişimin önünü kapatmaktadırlar. Demokrasi ve laikliğe yemin ederek işe başladıkları için hakimiyetin Allah'a ait olması gerektiği gerçeğini hiç bir zaman dillendirememekte ve yeni bir medeniyet önerememektedirler. Hâlbuki Müslümanlar insanları İslam Medeniyetine davet etmek zorundadırlar.

3. Faaliyetleri:

Furkan Vakfı'nın birçok il ve ilçede şubeleri vardır. Kuytul, her cuma akşamı vakıf merkezinde başta tefsir olmak üzere farklı konularda sohbetler yapmakta, talebelerine Hadis, Siyer, Fikih, Usûl, Arapça yanında; Ortadoğu Gerçeği, Beşeri İdeolojiler, Çağdaş Kavramlar ve Dünya Siyaseti gibi dersler vermektedir. Bu derslerin birçoğu www.furkanvakfi.net adresinde bulunmaktadır. Yapı tarafından 2011 yılında "Furkan Nesli - Öncü Nesil" Dergisi çıkarılmaya başlamış olup, Kuytul bu derginin başyazarlığını yapmaktadır. O, yurtiçi ve yurtdışında halka açık konferanslar düzenleyerek görüşlerini yaymaya çalışmaktadır. Ayrıca Kuytul, üniversiteli gençlerle söyleşi, kitabevi sohbetleri, Skype üzerinden dersler, mitingler, Ramazan ayında iftar programları ve Ramazan sohbetleri düzenlemektedir.