Ahmet Hulusi

1. Biyografi:

1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babasının vefatından sonra dinle alakalı meselelere ilgi duymaya başlamış ve bir kısım Türkçe eserleri okuyarak bireysel çapta dini bilgi edinmiştir. Herhangi bir dini eğitim aldığına dair bir bilgiye rastlanmayan Hulusi, tasavvuf alanıyla ilgilenmiş ve bu konuda birtakım eserler yayınlamıştır. Hulusi, 1997 yılından beri Amerika'da yaşamaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışındaki ilişki ve bağlantıları hakkında somut veriler tespit edilememekle birlikte, ücretsiz dağıttığı eserlerinin Kitsan Yayınevi tarafından basıldığı bilinmektedir.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Ahmet Hulusi'nin, dini anlama çabalarının en önemli boyutunu, kişisel tecrübe ve batini unsurlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda, kendisinde var olan bilgiyi "Allah'ın hibesi" olarak ifade etmektedir.

Hulusi, Kur'an ayetlerindeki kelime ve kavramların sözlük anlamlarından yola çıkarak sübjektif yorumlar yapmakta; astroloji, kuantum, enerji gibi alanlardan hareket ederek tartışmaya açık dinî bir söylem geliştirmektedir.

Ahmet Hulusi'nin, görüşlerini ortaya koyarken kullandığı üslup ve ifadelere bakıldığında, göze çarpan en önemli cümlelerden birisi; "Kimseye tabi olmayın, Rasulullah öğretisi işığıyla kendi yolunuzu kendiniz çizin" ifadesidir. Söz konusu söylemi destekleyen bir başka ifadesi de şöyledir: "Rasûlullah'ı ve Kuran'ı aracısız olarak yeniden değerlendirin. Zira Hz. Muhammed'in açıkladığı sistem'e göre, "din adamı" diye bir sinif asla söz konusu değildir. Bu itibarla herkes yalnızca Allah Rasulü ve Kur'an bildirilerinden mesuldür! Her fert direkt olarak Allah Rasûlü'nü muhatap alıp ona göre yaşamına yön vermek zorundadır! Tabi olunması zorunlu tek kişi, Allah Rasûlü'dür. O'nun dışındaki tüm kişiler istişari mahiyetteki kişilerdir ve onların düşünceleri göresel yorumlar olup kimseyi bağlamaz!"

Kendisini "es-seyyid" olarak lanse etmesi, soyadını kullanmaması, kitap kapaklarını özellikle siyah renkte bastırması ve tecrit hayatı yaşamasıyla, takipçileri nezdinde gizemli bir kimlik oluşturduğu söylenebilir.

"Dosttan Dosta" eserinde ve diğer çalışmalarında rastlanan "İftiraya uğramayan veli yoktur" sözü ile hem yanlışlarını meşrulaştırma hem de kendisine yönelecek eleştirileri iftira kapsamına sokarak geçiştirme çabası güttüğü söylenebilir.

3. Faaliyetleri

Ahmet Hulusi'nin dini önermelerinin genellikle astrolojik hurafelere dayanmasından dolayı ona tabi olanların burç tarikatını meydana getirdiği bazı çevrelerce dile getirilmektedir. Onun görüşlerinin toplumda iş, spor ve sanat camiasından tanınınmış kişiler tarafından kabul gördüğü bilinmektedir. Öte yandan zikir ve sohbet halkalarında İslami kurallara gereği gibi riayet edilmediği müşahede edilmektedir. Öte yandan Hulusi, yayınladığı kitaplarını ücretsiz dağıtmaktadır.

Hulusi'nin ılımlı İslam" anlayışının emperyalist bazı merkezlerin dikkatini çektiği iddia edilmektedir.