Abdullah Yolcu

1. Biyografi

1958 yılında Kerkük'te doğmuştur. İlk ilim tahsilini memleketindeki hocalarda yapmıştır. Daha sonra Abdullah b. Abdulaziz b. Baz gibi Selefi/Vehhabi anlayışta olan âlimlerden ders almıştır. Akidede Hanbeli-Selefilik çizgisinde olan, temel inanç esasları ve tartışmalı konular üzerinde konuşup yazan ve davetçi vasfıyla tanınmak isteyen birisidir. Selefi Salihin Akidesi, Tevessül, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaate Göre Dostluk ve Düşmanlık ve Islami Açıdan Müzik ve Teganni eserlerinden bazılarıdır.

2. Öne Çıkan Görüşleri

Akidede Selefi çizgiyi takip eden Yolcu; Eşari ve Maturidi'nin Ehl-i Sünnet olduklarını ama dört mezhep imamina muhalefet etmeleri nedeniyle ve'l-cemaat kavramına uzak olan Ehl-i Sünnet'ten olduklarını iddia etmektedir. Dolayısıyla dört imama uydukları konuda ve'l-cemaate dahildirler; muhalefet ettikleri konuda ise ve'l-cemaatten ayrılmışlardır.

Dört mezhep imamının esas olduğu vurgusu yapan ve genel anlamda aşırı ve sert söylemleri olmayan Yolcu, Vehhabiliğe ve DEAŞ'a karşı tutumuyla bilinmektedir. Bundan dolayı tekfirci ve Harici kimlikleriyle bilinen çevreler tarafından tepki ve eleştiri oklarına hedef olmaktadır.

llimli bir Selefi izlenimi veren ve ilmi metotlara göre açıklamalar yapmaya çalışan Yolcu, bazen aşırılığa kaçan ifadeler ve yaklaşımlar sergilemektedir. Özellikle tevhid-sifat ve mezhepler konusunda yanlış düşüncelere yol açabilecek ifadelerin yanı sıra bid'at, elfaz-ı küfür gibi konularda genellemeci yaklaşımıyla da dikkat çekmektedir. Tekfirciliğe karşı duran ve tekfir konusunun ilim ve hüküm konusu olduğunu belirten Yolcu, siyasi yorumlarda Türkiye'nin ve onun zimninda Osmanlı'nın İslami duruşunu takdir etmektedir. Öte yandan o, tekfirci ve Şii akımların batı tarafından özellikle Ehl-i Sünnet'i çökertmek için doğrudan veya dolaylı desteklendiğini belirtmektedir.

3. Faaliyetleri

Guraba Yayınevi ve Guraba-Der adlı derneğin kurucusudur. Cağaloğlu'nda kurduğu söz konusu dernekte haftada dört gün programlar yapmaktadır. Internet üzerinden de hem ders vererek hem de gelen soruları cevaplayarak çalışmalarını sürdürmektedir. Halen kurucusu olduğu Kuveyt merkezli "Müslüman Alimler Birliği"Konsey Üyesi ve Türkiye Temsilcisi konumundadır. Haftanın belli günlerinde yaptığı programlarda "İman, Selef Akidesi ve Hadis Şerhleri" gibi konularda dersler vermektedir.